Nirnay - 14 by Meenakshi Vaidya in Marathi Fiction Stories PDF

निर्णय. - भाग १४

by Meenakshi Vaidya in Marathi Fiction Stories

निर्णय भाग १४निर्णय भाग १४मागील भागावरून पुढे…बघता बघता शुभांगीची पहिली मंगळागौर आली. इंदिरेला उत्साह आला. ती मंगळागौरीची तयारी करू लागली. शुभांगीसाठी सोन्याचा एखादा दागिना घ्यावा अशी तिची इच्छा होती.मंगेश याला राजी होणार नाही हे तिला माहीती होतं पण तरी ...Read More