Nirnay - 16 by Meenakshi Vaidya in Marathi Fiction Stories PDF

निर्णय. - भाग १६

by Meenakshi Vaidya in Marathi Fiction Stories

निर्णय भाग १६मागील भागावरून पुढे…मेघना साठी वरसंशोधन सुरू होतं.इंदिरा आवडलेल्या मुलांची माहिती आणि फोटो मेघनाला पाठवत असे.या सगळ्या गोष्टी करता करता सहा महिने उलटले.इंदिरेला शंका आली की एवढी मुलं बघून मेघनाला एकही कसा पसंत पडत नाही. तिने सरळ मेघनाला ...Read More