Nirnay - 19 by Meenakshi Vaidya in Marathi Fiction Stories PDF

निर्णय. - भाग १९

by Meenakshi Vaidya in Marathi Fiction Stories

निर्णय भाग १९मागील भागावरून पुढेमेघनाच्या फोटो पत्रीका मुलाकडच्यांना देऊन दोन दिवस उलटले होते.आजच्या दिवस थांबून.ऊद्या फोन करून बघू असं इंदिरेने मनाशी ठरवलं.दिवसभर नेहमीचीच काम होती पण इंदिरेला कंटाळा आला कारण मेघनाचा फोटो मुलाला पसंत पडला असेल का? काय झालं ...Read More