Nirnay - 20 by Meenakshi Vaidya in Marathi Fiction Stories PDF

निर्णय. - भाग २०

by Meenakshi Vaidya in Marathi Fiction Stories

निर्णय भाग २०मागील भागावरून पुढे…मेघना आणि आनंद दोघांची भेट छान झाली. आनंदला भेटून आल्यावर मेघनाच्या चेहरा आनंदाने उजळला होता." खूष दिसतात आहेत मॅडम.'"हो. ""कसं वाटलं भेटून?""आम्ही चॅट करत होतो तेव्हा जे वाटतं होतं एकमेकांबद्दल ते प्रत्यक्षातही जाणवलं. प्रत्यक्ष पहिल्यांदाच ...Read More