Gunjan - 21 by Bhavana Sawant in Marathi Women Focused PDF

गुंजन - भाग २१

by Bhavana Sawant Matrubharti Verified in Marathi Women Focused

भाग २१."आई? त्या इथे कसे काय?त्या घरात असताना तुम्ही अस करत होतात? त्यांनी पाहिलं ना तर माझ्याबद्दल गैरसमज करतील. लाज वगैरे सोडून मी अस किस केलं तुम्हाला. ओ गॉड वेद तुम्हाला आधी सांगता येत नव्हतं का? त्यात माझी साडी ...Read More