biography of MEERABAI by धरमा in Hindi Biography PDF

मीराबाई की जीवनी

by धरमा Matrubharti Verified in Hindi Biography

मीराबाई की जीवनी... पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। बस्तु अमोलक दी म्हारे सतगुरु, किरपा कर अपनायो। जनम जनम की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। खरचै नहिं कोई चोर न लेवै, दिन-दिन बढ़त सवायो। सत की नाव ...Read More