Nirnay - 22 - Last part by Meenakshi Vaidya in Marathi Fiction Stories PDF

निर्णय. - भाग २२ - अंतिम भाग

by Meenakshi Vaidya in Marathi Fiction Stories

निर्णय भाग २२मागील भागावरून पुढे…"मिहीर तु,मी आणि शुभांगी आज संध्याकाळी शरदकाकांकडे जाऊ.मी काकांना फोन करून कळवते."" कशाकरता जायचयं?""माझं महत्वाचं काम आहे त्यावर तुम्हा दोघांचं आणि काका काकूंचं मत घ्यायचं आहे..""ठीक आहे.किती वाजता?""पाच वाजता निघू.कुठे जातोय हे बाबांना. सांगायचं नाही." ...Read More