મારી કવિતા

by Ronak in Gujarati Poems

1.હું હું નથી અને તું તું નથી,તો છીએ કોણ?સમજવુ રહ્યું.માણસ શું માણસ જ છે?આ તો ઈતિહાસમાં જોવું રહ્યું.વાડ પરથી વેલો નીચે પડ્યો,જોડાયેલો હતો કે છૂટો શોધવું રહ્યું.ધોધમાર વરસાદ વરસી ગયો,રોડ ભીંજાયો કે ઘર,જોવું રહ્યું.હાથ જોડી આંખ બંધ કરી,દર્શન કોના ...Read More