Night Games - Episode 10 by prajakta panari in Marathi Horror Stories PDF

रात्र खेळीते खेळ - भाग 10

by prajakta panari in Marathi Horror Stories

ती पाच जण तिथून पळून जाणार तोच समोर तो माणूस चिडलेल्या स्वरूपात उभा होता आणि त्याची बायको सुद्धा शुद्धीवर आली होती. बाकिची मुल तिथून कधीच पसार झालेली त्यामुळे त्या माणसाच्या चेहऱ्यावर प्रचंड राग दिसून येत होता या सगळ्यांना खाऊ ...Read More