Dracula - 17 by जयेश झोमटे in Marathi Horror Stories PDF

ड्रेक्युला - भाग 17

by जयेश झोमटे Matrubharti Verified in Marathi Horror Stories

॥ ड्रेक्युला ॥ भाग 17 लेखक: जयेश झोमटे...(जेय)काल्पनिक कथा ! आकाशात सत्याची बाजु मांडून त्याच्या मागे नेहमी ठामपणे उभा राहणारा ! तिमीराच्या द्वाराला बारा तास का असेणा न उघडण्यापासुन रोखून धरणारा - हा सूर्यनारायण... आता अस्ताला जाण्याच्या तैयारीला ...Read More