Dracula - 18 by जयेश झोमटे in Marathi Horror Stories PDF

ड्रेक्युला - भाग 18

by जयेश झोमटे Matrubharti Verified in Marathi Horror Stories

.॥ड्रेक्युला॥ 18 भाग 18 राहाजगड जंगलातल्या कालजल नदीच्या दुस-या टोकावर महाराज, रघुबाबा, यार्वशी प्रधान, कोंडूबा, आणी त्यांच्या मागे हातात तलवार, भाला, अंगावर चिळखत लावुन सैनिक उभे होते. " चला महाराज ..!" रघुबाबा म्हंणाले.तसे त्यांच्या ह्या वाक्यावर महाराजांनी फक्त होकारार्थी ...Read More