Dracula - 21 by official jayesh zomate in Marathi Horror Stories PDF

ड्रेक्युला - भाग 21

by official jayesh zomate Matrubharti Verified in Marathi Horror Stories

॥ ड्रेक्युला॥18 भाग 21 एकंदरीत राहाजगडची वै-याची रात्र सरली होती. त्या एका रात्रीत न जाणे काय-काय विलक्षण घटणा घडल्या होत्या. ज्या घटणांपासुन पुर्णत राहाजगडची प्रजा ..अजाण होती. फक्त ज्यांनी तो अनुभव-स्व्त:समवेत अनुभवला.. त्यातले काही मोजकेच वाचले होते.. तर काही ...Read More