Dracula - 22 by official jayesh zomate in Marathi Horror Stories PDF

ड्रेक्युला - भाग 22

by official jayesh zomate Matrubharti Verified in Marathi Horror Stories

म‍‌ ॥ ड्रेक्युला॥18 भाग 22राझगड महालात युवराज सुरजसेन यांच्या विश्रामखोलीतल्या पलंगावर मेघाला बेशुध्वस्थेत झोपावल होत.खोलीत एक आरसा - पलंगा पुढे आणि पलंगाच्या दोन्ही डाव्या उजव्या बाजुना दोन टेबल होते.त्या टेबलांवर दोन काचेचे कंदील जळत होते. मेघाजवळ पलंगापाशी युवराज सुरजसेन ...Read More