Dracula - 25 by official jayesh zomate in Marathi Horror Stories PDF

ड्रेक्युला - भाग 25

by official jayesh zomate Matrubharti Verified in Marathi Horror Stories

॥ ड्रेक्युला॥18 भाग 25राझगड महाल तस म्हंणायला दोन मजली होत. पहिल्या मजल्यावर भलामोठ्ठा हॉल, त्यात खाली शाही फरशी ,शाही स्वयंपाक घर, आजुबाजुला सोफे-लाकडी खुर्च्या,टेबल-आणि त्यांवर काचेच्या फुलदाण्या होत्या. हॉलच्या डाव्या-उजव्या बाजुला दोन्ही तर्फे A आकाराच्या कोरिडॉर होत्या.त्या कोरिडॉर मधल्या ...Read More