Dracula - 30 by official jayesh zomate in Marathi Horror Stories PDF

ड्रेक्युला - भाग 30

by official jayesh zomate Matrubharti Verified in Marathi Horror Stories

॥ ड्रेक्युला॥18 भाग 30 रक्तांचल महालाच्या भल्यामोठ्ठया प्रथम हॉलमध्ये सैतानाच्या समर्थकांची ! शेकडोने फौज जमली होती.प्रत्येकाच्या हातात, धगधगत्या पेटत्या मशाली , तर कोणाच्या मोठाल्या धार धार पातीच्या तलवारी ..तर कोणाकडे भाले होते. त्या समर्थकांपुढे रामु सावकार-वरच अंग संपुर्ण डोक्यापासुन ...Read More