Night Games - Episode 11 by prajakta panari in Marathi Horror Stories PDF

रात्र खेळीते खेळ - भाग 11

by prajakta panari in Marathi Horror Stories

त्या स्त्रीने सांगितलेला भूतकाळ ऐकून अनुश्री म्हणाली. ते दोघे नवरा बायको तर मेले ना मग परत हे सगळ का चालू झाले ‌.. त्यावर ती स्त्री सांगू लागली. हा ते दोघे शरीराने गेले पण पूर्णपणे नाही मिटले.. पोलिसांनी त्या माणसाच्या ...Read More