Night Games - Episode 12 by prajakta panari in Marathi Horror Stories PDF

रात्र खेळीते खेळ - भाग 12

by prajakta panari in Marathi Horror Stories

वीरच्या समोरून तो मुलगा हळूहळू गायब होतो तस वीर एकीकडून गोंधळून जातो आणि एकीकडून त्याचे डोळे अश्रूंनी भरून येतात. काही क्षण तो स्तब्धच उभा राहतो पण जस मित्रांची आठवण येते तस लगेच स्वतः च्या भावना आवरतो आणि ते पुस्तक ...Read More