Night Games - Episode 13 by prajakta panari in Marathi Horror Stories PDF

रात्र खेळीते खेळ - भाग 13

by prajakta panari in Marathi Horror Stories

वीरला दरदरून घाम फुटला. अर्धा तास तर होवून गेलेला आता त्याच्या हातात फक्त अर्धा तास शिल्लक होता. तसच आता समोर काय येईल याची पण त्याला थोडी धासती वाटत होती. तिथे अचानकच अंधार पसरला जणू काय कोणीतरी प्रकाश गिळूनच टाकला. ...Read More