Raabta - A Crazy Love... - 8 by Bhagyashree Parab in Marathi Love Stories PDF

राबता - अ क्रेझी लव्ह... - 8

by Bhagyashree Parab Matrubharti Verified in Marathi Love Stories

एका अंधाऱ्या खोलीत.....एक माणूस त्या खोलीचा दरवाजा उघडून आत येतो आणि समोर बघतो तर त्याचा चेहरा रागाने लाल बुंद होतो....तो माणूस रागातच मोठ्या आवाजात " मनोज , कुठे मेलास लवकर ये इथे....."इथे झोपलेला मनोज आणि त्याचे साथीदार त्यांच्या बॉसच्या ...Read More