Night Games - Episode 16 by prajakta panari in Marathi Horror Stories PDF

रात्र खेळीते खेळ - भाग 16

by prajakta panari in Marathi Horror Stories

अधिराजला काहीच सुचेना झालेल कि काय करायच ते त्याच्यासोबत कावेरीच रूप घेऊन ती स्त्रीच चाललेली होती. ती ने त्याला भिती दाखवली नसली किंवा जरी चांगल वागण्याच नाटक करत असली तरी तीला दूर करण गरजेच होत कारण त्याशिवाय त्याला त्याच्या ...Read More