Night Games - Episode 17 by prajakta panari in Marathi Horror Stories PDF

रात्र खेळीते खेळ - भाग 17

by prajakta panari in Marathi Horror Stories

अधिराज मित्रांना शोधत शोधत पुढे चाललेला प्रचंड घाबरलेला तरीही मित्रांना वाचवण्यासाठी तीळ तीळ तुटत होता. याच्यापासून अनभिज्ञ कि कोणीतरी आपला पाठलाग करत आहे. एका वळणावर त्याला पावलांचा आवाज येतो तसा तो गर्कन मागे वळून बघतो. तस तो ही झटकन ...Read More