Pahile Na Mi Tula - 5 - Last Part by Omkar Ashok Zanje in Marathi Love Stories PDF

पाहिले न मी तुला - 5 - अंतिम भाग

by Omkar Ashok Zanje in Marathi Love Stories

१३ एक ईमेलअनुला थांबवत अक्षय बोलू लागला.. त्याने आज त्याच्या मनातल्या सगळ्या भावना तिला सांगून टाकल्या. अनु काहीही न म्हणताच निघून गेली .दुसऱ्या दिवशी त्याच्याजवळ येऊन ती म्हणाली" तुला सगळे माझ्या नावाने चिडवतात म्हणून तुला असं वाटलं असेल. पण ...Read More