The Mystery - 1 by Akshit Herkar in Marathi Horror Stories PDF

द मिस्ट्री - 1

by Akshit Herkar in Marathi Horror Stories

मुबंई सारख लोकांनी भरलेलं शहर आणि त्यात काळोख्या अंधारात पोलीस गाडी आवाज करत जात आहे . अचानक गाडी थांबते. गाडी मधून एक पोलीस अधिकारी ज्याचं नाव विजय आहे तो खाली उतरतो तेवढ्यात तो त्याच्या सहकार्याला म्हणतो काय जायभाये हीच ...Read More