The Mystery - 2 by Akshit Herkar in Marathi Horror Stories PDF

द मिस्ट्री - 2

by Akshit Herkar in Marathi Horror Stories

या कथेचा पहिला भाग वाचून घ्या तेव्हाच हि कथा तुम्हाला समजेल . जेव्हा विजय त्या दुसऱ्या मृत शरीरावरील कापड बाजूला काढतो तेव्हा तो चक्रावुन जातो . कारण हे शरीर एका महिलेच असत या मृत बॉडी ला फार विद्रुप करण्याच ...Read More