A request to my beloved... by Bindu _Anurag in Gujarati Spiritual Stories PDF

મારી દ્રારકાધીશ ને એક અરજ...

by Bindu _Anurag Matrubharti Verified in Gujarati Spiritual Stories

દરેકના જીવનમાં તો આપણે નાયક નથી જ બની શકવાના. પણ શું કોઈકના જીવનમાં બનવું અશક્ય છે ? આનો ઉત્તર હું મારા જીવન પરથી આપવા માંગું છું. જીવનના મોટાભાગનો સમયને મેં મારા કુટુંબીજનો માટે જ વ્યક્ત કર્યો છે અને સાચું ...Read More