Night Games - Episode 18 by prajakta panari in Marathi Horror Stories PDF

रात्र खेळीते खेळ - भाग 18

by prajakta panari in Marathi Horror Stories

अधिराज आणि कावेरीच रूप घेऊन आलेली ती स्त्री पुढे पुढे चालले होते. तिथून पुढे एक नदी दिसत होती. त्या नदिच्या जवळ गेल्यावर अधिराजचे पाय जमिनीपासून आपोआपच वरवर जावू लागले. पण त्या कावेरीच्या रूपात आलेल्या स्त्रीला तिथल्या वातावरणात काहीच त्रास ...Read More