Hold Up - 7 by Abhay Bapat in Marathi Detective stories PDF

होल्ड अप - प्रकरण 7

by Abhay Bapat Matrubharti Verified in Marathi Detective stories

होल्ड अपप्रकरण ७“ तुझ्या सहवासात दिवसभराचा एकटे पणा निघून जाईल.” पाणिनी म्हणाला.“ तुम्ही मला माझं नाव सांगून बोलावून घेतलंत? ” –मिष्टी.“ हं ” पाणिनी म्हणाला.“ कसं काय?” –मिष्टी“ मी तुझ्या बद्दल ऐकलं होतं. तू व्यस्त होतीस कामात?”“ मी...मी इथे ...Read More