MANAGERSHIP PART 6 by Dilip Bhide in Marathi Fiction Stories PDF

मॅनेजरशीप - भाग ६

by Dilip Bhide in Marathi Fiction Stories

मॅनेजरशीप भाग ६ भाग ५ वरुन पुढे वाचा ........ “हॅलो धवन, सुशील बोल रहा हूं. इथे मोठाच घोटाळा झाला आहे.” - सुशील बाबू. “काय झालं ? इतकं अप्सेट व्हायला काय झालं ?” – धवननी विचारलं. सुशील बाबूंनी मग ...Read More