MANAGERSHIP PART 7 by Dilip Bhide in Marathi Fiction Stories PDF

मॅनेजरशीप - भाग ७

by Dilip Bhide in Marathi Fiction Stories

मॅनेजरशीप भाग ७ भाग ६ वरून पुढे वाचा. “ठीक तर मग.” मधुकरनी फायनल सांगितलं. “शक्यतो आजच गेल्या वर्षभरातले आकडे तयार करून या म्हणजे आपल्याला काही महत्वाचे निर्णय घेता येतील. आणि हो तुम्ही कसल्या कामात गुंतले आहात हे कोणालाही ...Read More