MANAGERSHIP PART 8 by Dilip Bhide in Marathi Fiction Stories PDF

मॅनेजरशीप - भाग ८

by Dilip Bhide in Marathi Fiction Stories

मॅनेजरशीप भाग ८ भाग ७ वरून पुढे वाचा..... “साहेब,” मधुकरने बोलायला सुरवात केली. “आपल्या कंपनीची गेली तीन चार वर्षापासून जी प्रगती खुंटली आहे आणि नुकसानच सहन करावं लागतय त्याचं कारण आज समजलय. आणि मी त्यावर corrective action घ्यायला ...Read More