MANAGERSHIP PART 9 by Dilip Bhide in Marathi Fiction Stories PDF

मॅनेजरशीप - भाग ९

by Dilip Bhide in Marathi Fiction Stories

मॅनेजरशीप भाग ९ भाग ८ वरून पुढे वाचा..... “तुमचे सगळे शेअर आम्हाला वापस विका. आम्ही त्यांची योग्य किंमत देऊ. आणि पुन्हा आमच्या आसपास पण फिरकू नका.” – जयंत साहेब. “पण हे केल्यावर तुम्ही केस करणार नाही यांची काय ...Read More