MANAGERSHIP PART 10 by Dilip Bhide in Marathi Fiction Stories PDF

मॅनेजरशीप - भाग १०

by Dilip Bhide in Marathi Fiction Stories

मॅनेजरशीप भाग १० भाग ९ वरून पुढे वाचा..... “ठीक तर मग. अजून एक गोष्ट आपण विक्रमसिंग ला काढून टाकलं आहे त्यांची पण जागा भरणं आवश्यक झालं आहे. मी आधीच इंटरव्ह्यु घेऊन दोन नाव फिक्स केलीच आहेत हे तुम्हाला ...Read More