અમદાવાદનું 90 ના દાયકા પહેલાંનું લોકજીવન

by SUNIL ANJARIA Matrubharti Verified in Gujarati Anything

ગઈકાલે રી ડેવલપમેન્ટ માટે જૂના ફ્લેટમાં પૂજા કરી ચાવી આપી તેની પોસ્ટ મૂકી.થયું કે 1991 માં એ વિસ્તાર, વાતાવરણ કેવુ હતું તે વિશે કંઈક લખું તો સહુને વાંચવાની મઝા આવશે.ફલેટના એલોટમેન્ટ લેટર બાદ બંધાતા હતા ત્યારે ત્યાં રસ્તા ખૂબ ...Read More