MANAGERSHIP - 11 by Dilip Bhide in Marathi Fiction Stories PDF

मॅनेजरशीप - भाग ११

by Dilip Bhide in Marathi Fiction Stories

मॅनेजरशीप भाग ११ भाग १० वरून पुढे वाचा..... “ते इथे एकटेच राहतात. त्यांची बहीण इंदूरला असते. तिला कळवलं आहे ते लोक उद्या पर्यन्त पोचतील.” – जयंत. ‘ठीक आहे, ICU मध्ये असल्याने तशी कोणी थांबण्याची जरूर नाहीये. तेंव्हा तुम्ही ...Read More