MANAGERSHIP - 13 by Dilip Bhide in Marathi Fiction Stories PDF

मॅनेजरशीप - भाग १३

by Dilip Bhide in Marathi Fiction Stories

मॅनेजरशीप भाग १३ भाग १२ वरून पुढे वाचा..... “म्हणूनच एवढे रुक्ष झाला आहात. कायम आपला गंभीर चेहरा. एखादी गोष्ट आवडली की नाही हे ही समोरच्याला कळत नाही.” आणि मग चित्रात जसं दाखवतात की परमेश्वर भक्ताला हात समोर ...Read More