Swpnasparshi - 2 by Madhavi Marathe in Marathi Moral Stories PDF

स्वप्नस्पर्शी - 2

by Madhavi Marathe Matrubharti Verified in Marathi Moral Stories

स्वप्नस्पर्शी : २ रोजच्या ऑफिसच्या रस्त्यांचा राघवांनी मनानेच निरोप घेतला. कार घरापाशी थांबली. बाळू रोजच्या सवयीने ऑफिसबॅग घेण्यासाठी मागे गेला. ते पाहून राघव हसू लागले तसा बाळूही हसू लागला. “ पहा आता मला पण किती सवयी तोडाव्या ...Read More