Night Games - Episode 19 by prajakta panari in Marathi Horror Stories PDF

रात्र खेळीते खेळ - भाग 19

by prajakta panari in Marathi Horror Stories

पाऊस चालूच असतो पण त्यासोबत मोठ वादळ येत कावेरीने ठेवलेला दगड एक काळी सावली जमिनीपासून वर स्वतः कडे खेचून घेते त्यासोबत ती ने लिहिलेली अक्षर पुसली जातात.. ते थोड्या अंतरावर जातात आणि वीर व अनूश्रीला आवाज देवू लागतात पण ...Read More