સ્ત્રી હદય - 38. અમર ની સચ્ચાઈ

by Fatema Chauhan Farm Matrubharti Verified in Gujarati Women Focused

સપના એક કેદ માંથી આઝાદ થાય છે અને ઇકબાલ સાથે પોતાની નવી જિંદગી બેખોફ થઈ ને શરૂ કરે છે ....રહીમ કાકા ની તપાસ પણ અંતે સપના ઉપર આવીને અટકી જાય છે, પરંતુ અબુ સાહેબ આ બરદાસ્ત કરી શકતા નથી ...Read More