સ્વપ્નસૃષ્ટિ વોટરપાર્ક - એક દિવસીય પિકનિક સ્થળ

by SUNIL ANJARIA Matrubharti Verified in Gujarati Travel stories

ગઈકાલે સ્વપ્નસૃષ્ટિ વોટર પાર્કની મુલાકાત લીધી. ગાંધીનગરથી 18 કિમી અને અમદાવાદ શીલજ ક્રોસિંગ એસ.પી. રીંગ રોડથી 55 કિમી છે, સવા કલાક જેવો સમય લાગે છે.ત્યાં સવારે 11 થી પાર્ક શરૂ થાય છે અને બપોરે દોઢ થી બે બંધ રહી ...Read More