લાઈફ: એક અનંત અલ્ગોરીધમ!

by Jitesh Donga Matrubharti Verified in Gujarati Philosophy

લાઈફ! આ શબ્દને સમજવા માણસ ગાંડો થતો હોય છે હેને ખુબ સવાલો કરે છે, બરાડા પાડે છે, ક્યારેક શાંત તો ક્યારેક બાવરો બનીને પણ આ લાઈફને સમજવા ખુબ ભાગતો રહે છે. જન્મ થાય છે, અને એક દિવસ મોત ...Read More