Mara Swapnanu Bharat by Mahatma Gandhi in Gujarati Biography PDF

Mara Swapnanu Bharat

by Mahatma Gandhi Matrubharti Verified in Gujarati Biography

શું ગાંધીજીના સ્વપ્નનુ ભારત આ જમાનામાં શક્ય છે ખરુ? ‘મારા સ્વપ્નનું ભારત’માં મહાત્મા ગાંધીએ પોતાનું ભારત કેવું હોવું જોઇએ તેની કલ્પના કરી છે. પરંતુ આપણા મનમાં તરત વિચાર આવશે કે આપણા રાજકારણીઓ કે જેમના હાથમાં દેશની ધુરા છે તેઓ ગાંધીજીના ...Read More