Madhumati by Arun V Deshpande in Marathi Short Stories PDF

मधुमती

by Arun V Deshpande in Marathi Short Stories

रोजच्या प्रमाणे आजदेखील आफिसातून बाहेर पडल्यावर थोडे भटकून जरा उशिराच पद्माकर घराकडे निघाला .किती वेळ जरी फिरले तरी घरी जाणे भागच होते .आफिस्तल्या लोकांच्या सहवासात दिवस कसातरी निघून जायचा आणि त्याच्या एकटेपणाची जाणीव कमीत कमी होत असायची. घरी आल्यावर बंद ...Read More