Maine Pyar Kiya in Marathi Love Stories by Anuja Kulkarni books and stories PDF | मैने प्यार किया - संपूर्ण

मैने प्यार किया - संपूर्ण

मैने प्यार किया

अनुजा कुलकर्णी


© COPYRIGHTS

This book is copyrighted content of the concerned author as well as Matrubharti.

Matrubharti has exclusive digital publishing rights of this book.

Any illegal copies in physical or digital format are strictly prohibited.

Matrubharti can challenge such illegal distribution / copies / usage in court.


पार्ट १

रविवार ची निवांत सकाळ .. रविवारचा दिवस तसा आरामात जाणारा. रिया चा मूड देखील मस्त होता. चहा पिऊन झाल्यावर रिया ब्रेकफास्ट करायला स्वयपाकघरात शिरली! स्वयपाकघरात आल्या आल्या तिनी सवयीनी रेडिओ लावला... रेडियो वर तिच्या आवडीच गाण लागल होत...... ते गाण ऐकून रिया भलतीच खुश झाली!! रिया ब्रेकफास्ट ला उपमा करत होती. उपमा करता करता रिया नकळत गाण गायला लागली... रिया स्वयाप्क घरात एकटीच होती. आणि हॉल मधे गौतम पेपर वाचत बसला होता... पेपर वाचतांना त्याला गाण्याचा आवाज आला. त्यानी जेव्हा नीट कान देऊन गाण ऐकल तेव्हा त्याच्या लक्षातआलए रेडियो बरोबर रिया सुद्धा गाण म्हणती आहे. त्यानी रियाच गाण ऐकल. तो खुश झाला. आणि त्यानी पेपर बाजूला ठेवला...तो गुपचुप स्वयपाकघराच्या बाहेर उभा राहिला आणि रियाच गाण ऐकायला लागला... रिया गात होती..

श्आते जातेए हसते गातेएसोचा था मैने मन में कई बारए

होठों की कलीए कुछ और खिलीए

ये दिल पे हुआ हैं किस का इख्तियार.....श् रियाला गाण्यात गुंग झाली होती...तिला कल्पना आली नाही की गौतम तीच गाण ऐकतोय....गाता गाता रिया ला काहीतरी आठवल आणि ती गाता गाता एकदम थांबली...तिचे डोळे एकदम पाणावले...पण चटकन डोळ्‌यातल पाणी पुसत रिया उपमा करायला लागली...तितक्यात गौतम स्वयपाकघरात आला..

श्थांबलीस का ग रियाघ् मस्त गात होतीस रिया!!!! माझ्या आवडीच गाण आहे हे....गाण पूर्ण कर... तू खूप सुंदर गातेस!!! तुझा आवाज गोड आहे.. तू गायला लागलीस कि फक्त तुझ गाण ऐकावस वाटत... त्यात तू बरेच दिवसांनी गाण म्हणती आहेस! तू परत गाण म्हणायला चालू कर रिया!!श् गौतम म्हणाला.......

श्आता कुठे वेळ असतो गाण म्हणायला... काम इतकी असतात! आणि बाय द वेएतू गाण ऐकत होतास गौतमघ् तेही गुपचूपघ् हे गाण मला आवडत आणि माझ्या नकळत गायला लागले मी गाण! पण तू ऐकतो आहेस हे मला कळल पण नाही! हाहा! तू म्हणतो आहेस तर मी करते गाण पूर्ण!!!श् डोळे स्वच्छ पुसून चेहर्‌यावर गोड हसू आणत रिया उत्तरली आणि रिया परत गायला लागली...

श्तुम कौन होए बतला तो दोएक्यो करने लगी मैं तुम पे ऐतबार

खामोश रहूए या मैं कह दूएया कर लू मैं चूपके से ये स्वीकार

यही सच हैं शायद मैने प्यार कियाए हा हा तुम से मैने प्यार किया.....श्

श्वा...वा! तू माझ्यासाठी तरी गात जा.. सुंदर गातेस!श्

श्हो हो गाईन ह तुझ्यासाठी! आणि फक्त वा वा कायघ् तू नाही गाणारघ् चल आता तू गाण पूर्ण कर गौतम!!! एकटी मीच का गाऊघ् तुही सुंदर गातोस... तुही गा ना.. म्हणजे गायलं पाहिजेच!श् रिया लाडात येत गौतम ला म्हणाली..

श्मी.. ओके... गातो..मी नाही भाव खात उगाच! कोणी म्हणाल गा तर गातोच! हाहा!श् इतक बोलून गौतम नी गाण पूर्ण केल..

श्आते जातेए हसते गाते सोचा था मैने मन में कई बार

वो पहली नजरए हलका सा असरए करता हैं क्यो इस दिल को बेकरार

रुक के चलनाए चल के रुकनाए ना जाने तुम्हे हैं किसका इंतजार

तेरा वो यकींए कही मैं तो नहीए लगता हैं यही क्यो मुझ को बार बार

यही सच हैं शायद मैने प्यार कियाए हा हा तुम से मैने प्यार किया....श्

श्मस्त..श्

श्ए पण मी आधी म्हणायला हव होत... मग तुझा पार्ट हवा होता ना! हाहा...श् गौतम हसत म्हणाला...

श्हो कि...श् रियालाही तीच हसू आवरता आल नाही... ती मनमोकळी हसली..

श्तू हसतांना खूप गोड दिसतेस रिया! अशीच हसत राहा नेहमी!! आणि सांग..तू गाण माझ्यासाठीच म्हणत होतीस नाघ्श् लाडात येऊन गौतम बोलला..

श्हो... अजून कोणासाठी म्हणेन मी हे गाणघ् हे गाण ऐकल कि माझ्या आयुष्यातल्या सुंदर आठवणी डोळ्‌यासमोर येतात!!!श्

श्कोणत्या आठवणी ग रियाघ्श् कळून न कळल्यासारख दाखवत गौतम बोलला..

श्आता नाटक करू नकोस रे गौतम!! आठव... उगाच विसरायचं नाटक करू नकोस...तू प्रपोज करतांना हेच गाण म्हणला होतास! तू किती नाटक करतोस गौतम! हि विसरण्यासारखी गोष्ट आहे काघ् तू मला हे गाण म्हणून प्रपोज केलस आणि मी हि तुला तेव्हाच हो सांगितलेलं... तेव्हा मी गायले न्हवते कारण तू अनपेक्षितपणे मला प्रपोज केल होतस! तेव्हा तू माझ्यासमोर गाण गायला लागलास तेव्हा २ मिनिट मला काही कळलच नाही तू काय सांगायचा प्रयत्न करतो आहेस... ते तू मला प्रपोज करत होतास! आणि मला त्याचा काही अंदाज सुद्धा न्हवता. मग मी भानावर आले. मला जाणवलं तू मला प्रपोज करतो आहेस! मला सुद्धा तू आवडायचास पण तुझ्याशी लग्नाचा विचार मी केला न्हवता. तशी मला काही हरकत न्हवती तुझ्या बरोबर संसार करायला.. तू परफेक्ट हसबंड सारखा वाटला होतास मला.. सो मी हो म्हणाले तुला!! पण सगळ अनपेक्षित होत! तू मला आधी पूर्वकल्पन पण येऊन दिली न्हवतीस!! कसला दिवस होता तो.. मी तो दिवस कधीही विसरू शकत नाही! तू हे गाण म्हणून मला प्रपोज केलस आणि त्या दिवसापासून हे गाण माझ खूप आवडत गाण झाल! कधीही हे गाण ऐकल कि सुंदर क्षण डोळ्‌यासमोर येतात. पण खर सांगू काघ् मी हे गाण मी तुझ्याकडून कधी हे अस काही ऐकण्याचा विचारही केला न्हवता... म्हणजे तू मला प्रपोज करशील अस मला वाटलही न्हवत!!श्

श्हाहा.. आधी सांगून प्रपोज कसा करेनघ् मग त्या प्रपोज ची काही मजा राहिली असती काघ् तुझ्या चेहर्‌यावरचे भाव मला पाहता आले असते जर तुला आधी कल्पना असती कि मी तुला प्रपोज करणारेघ् आणि मॅडम सरप्राइज द्यायला आवडत मला.. तुला आधी कल्पना असती तर काही मजा राहिलीच नसती ना! आणि तुला आठवतंय मी प्रपोज केलेलं... गुड टू नो रिया!!! बाय द वेए माझ्याशिवाय तुझ्या आयुष्यात कोणी होत काघ् खर सांग.. म्हणजे आपण आधी ह्या विषयावर कधी बोललोच नाही.. माझ्यासाठी तूच माझ जग होतीस आणि आहेस! पण आज असच वाटल सो विचारतो आहे! तुझ्या आयुष्यात मी येण्या आधी कोणी होतघ् कोणी होत अस मला नाही वाटत...ष्

श्सरप्राइजघ् एकदम भारी सरप्राईज होत.. मी तुझ सरप्राईज बघून वेगळ्‌याच जगात गेले होते. आणि तुझ्याशिवाय माझ्या आयुष्यात कोणी न्हवत अस वाटतंय तुलाघ्घ् ओह माय गॉड!! तुला काय माहित माझ्या पास्ट बद्दलघ् आपण कधी माझ्या भूतकाळाविषयी कधीच बोललो नाही तरी इतका ओव्हर कॉन्फीडंन्सघ्घ् इतका ओव्हर कॉन्फीडंन्स बरा नाही!!...श्

श्तुझा पास्ट..हाहा! हसवू नकोस रिया!! मला माहितीये कॉलेज मध्ये तुला वेळ नसायचा कधी कोणाकडे पाहायला...तू सरळ साधी...गरीब मुलगी होतीस!! आपण सेम ग्रुप मध्ये न्हवतो तरी इतक कळत! आणि मी तुझ्याकडे पाहत असायचो बर्‌याच वेळा.. तस कोणी असेल अस मला वाटल न्हवत. श्

श्ओह.. तू कॉलेज मध्ये माझ्याकडे पाहत बसायचासघ् हाहा! काहीही बोलतोस तू गौतम!! आणि मी गरीब मुलगी होतेघ् नो नो..श् गौतम ला मधेच थांबवत रिया बोलली.. श्यु आर रॉंग गौतम!! मला बरेच मित्र होते कॉलेज मधे... मी काही गरीब साधी मुलगी कधीच न्हवते...फक्त इतर मुलींसारख मी उगाच शो अॉफ करायचे नाही...ष्

ष्ओह हो.... तुला मित्र होतेघ् वा!!!ष्

ष्ओह हो कायघ् आत्ता नाव सांगू का मित्रांची...घ्घ् आणि खास मित्र होते बरका सगळे...श्

श्हो सांग कि... आता तू माझी लग्नाची बायको आहेस...मी नाही घाबरत कोणाला!! आणि मला माहिती आहे..तू मला सोडून कुठेच जाणार नाहीस!!श्

श्तुला सोडून जाणार नाही हे बरोबर पण मला बरेच मित्र होते हे तुला माहिती पाहिजे.. आधी कधी माझ्या मित्रांबद्दल बोलले नाही ना.. त्यामुळे तुला वाटत असेल मला कोणीच मित्र न्हवते. पण सांगतेच आता नावं... यु शुड नो..आरवएआरुषएगिरीशएअर्णव आणि यश......ष् रिया नी यश च नाव घेतलं आणि पॉज घेतला....तिचे डोळे एकदम पाणावले... तिनी चटकन डोळे पुसले.. पण गौतम नी तिच्या डोळ्‌यातलं पाणी पाहिलं.. आणि तो चटकन बोललाए

श्हे रिया! काय झालघ् तुझ्या डोळ्‌यात पाणी का आलयघ्श्

श्अरे काही नाही... उपमा खाता खाता चुकून मिरची खाल्ली मे बी! म्हणून डोळ्‌यात पाणी आल...श् विषय बदलत रियानी गौतम ला उत्तर दिल...

श्ओके....मिरची बघून खात जा रिया! आणि ह्यावेलेच्या मिरच्या जरा जास्तीच तिखट आहेत..ष् गौतम म्हणालाए ष्हे तुला खरेदी करायचीये काघ् आज जाऊ आपण खरेदीला..श् गौतम ला कळल रियाचा मूड गेलाय..तिचा मूड परत चांगला करायला त्यांनी खरेदीचा विषय काढ़ला! खरेदी हा रियाचा आवडता विषय.... आणि गौतम ला ते चांगलच माहित होत!!

श्आज काय खरेदी ला जाऊ म्हणतो आहेसघ् तू स्वताहून म्हणालासघ् तू म्हणालास कि मला भास झालाघ् खर तूच म्हणाला असशील तर वा... यु नो... मी खरेदीला कधीच नाही म्हणत नाही!श् रिया चा मूड परत नॉर्मल झाला आणि ती खुश होऊन बोलली..

श्मीच म्हणालो.. तुला भास बीस काही झाला नाहीये! आणि हो ना.. कस काय माहित नाही पण आज मला पण खरेदी करावीशी वाटते आहे! हाहा...आवर लवकर अंघोळ.. मग लगेच जाऊ! आणि आज बाहेरच जेऊ! तू काही करायच्या फंदात पडू नकोस...श्

श्आज काय झालंय कायघ् तुला रविवारी बाहेर जायला आवडत नाही... त्यात खरेदी तर अजिबातच आवडत नाही! खरेदीला यायला तू नेहेमी टाळत असतोस... आणि हॉटेल मध्ये जेवायला तर अजिबात आवडत नाही.. आणि आज तूच म्हणतो आहेस खरेदी ला जाऊ.. हॉटेल मध्ये खाऊघ् काय झालंय तरी काय साहेबघ्घ्श्

श्खर सांगूघ्श्

श्हो...श्

श्तुझ्या मित्रांची नाव घेतांना तुझ्या डोळ्‌यात पाणी आलेल नाघ् का आलेलं पाणी मी नाही विचारणार.. मला तुझ्या भूतकाळ जाणून घेण्यात काहीही रस नाहीये.. म्हणजे तू आत्ता फक्त आणि फक्त माझीच आहेस.. मला कधीच असुरक्षित वाटत नाही.. मला त्याची खात्री आहे! आणि तुझ्या डोळ्‌यात डोळ्‌यात पाणी आलेल मला आवडत नाही... मी विषय ताणला उगाच!! माझ्यामुळे तुझ्या डोळ्‌यात पाणी आल.. मी गम्मत करत होतो आणि तू एकदम सेंटी झालीस... चूक माझी होती ना..चूक सुधारायला हवीच ना! आज तुझ्या मनासारखं वागणार मी... आय लव यु रिया!!!श्

श्ओह.. तुला कळल कि मी अपसेट आहेघ् मला वाटल तुला कळणारच नाही!!!!!! तू मला खूप च्नाग्ल ओळखतोस गौतम!! आय लव यु!!!श्

श्आय लव यु टू रिया!! तू अपसेट झालीस आणि मला कळणार नाहीघ् तू वेडी आहेसघ् मी तुला एकदम चांगला ओळखतो... तू कितीहि लपवलं तरी मला सगळ कळत...बायकोवर वॉच ठेवतो मी..हाहा!श् गौतम बोलला..

श्हाहा.. मला न्हवत माहित हे! गुड आज कोणत्या तरी निम्मितानी कळल हे! मी अंघोळ करून येते!! मग तू आवर आणि जाऊ आपण खरेदीला!श्

श्ओके मॅडम आज तुम्ही जे म्हणाल ते करतो!!!श्

इतक बोलून रिया आवरायला गेली आणि गौतम पेपर वाचायला लागला... गौतम च बोलण ऐकून रिया एकदम खुश झाली. ती खुश झाली कि अजूनच सुंदर दिसायची!!! नंतर रिया आणि गौतम शॉपिंग ला गेले आणि रिया नी मनसोक्त शॉपिंग केली... गौतम रियाला खुश ठेवायला काहीही करायला मागे पुढ़े पहायचा नाही... रियाच हि गौतम वर खूप प्रेम होत! रिया तिच्या संसारात खूप सुखी होती!

'''

एके दिवशी रिया आणि गौतम निवांत बसले होते. गौतम पेपर वाचत होता आणि रिया टी.व्ही पाहत होती. गौतम नी रिया ला टी.व्ही पाहतांना पाहिलं आणि त्याला राहावल नाहीए

ष्काय रिया.. मालिका बघून तुला कंटाळा येत नाही का गघ्ष्

रिया नी गौतम च्या बोलण्याकडे दुर्लक्षच केल आणि गौतम ला उत्तर सुद्धा दिल नाही. ती फक्त हसली..

ष्रिया.. मी आहे इथे! दुर्लक्ष काय करतेसघ्ष्

ष्हाहा.. दुर्लक्ष नको करू तर काय करू रे गौतमघ्ष्

ष्का करते आहेस दुर्लक्ष.. ते तर सांग! मी तर महत्वाचा प्रश्न विचारला होता. रटाळ मालिका बघून कंटाळा येत नाही काघ्ष्

ष्रटाळघ् आणि मला आवडतात मालिका बघायला.. तेव्हडाच विरंगुळा असतो रे... तू कामात बिझी असतोस! माझ काम लवकर झाल कि मी लवकर घरी येते! बर्‌याच वेळा माझ सगळ आवरलं तरी कधी कधी तू घरी येत नाहीस! मग त्यावेळी मालिकाच माझ्या सख्या होतात.. ष्

ष्हाहा.. मी येत नाही म्हणून तू मालिका बघतेसघ् वा.. म्हणजे शेवटी माझ्यावरच शेकलस.. हुशार आहेस! आय नो तुला वेळ जात नाही म्हणून तू टी.व्ही पाहतेस पण मालिका काघ् किती दिवस कथा पुढ़े पण सरकत नाही.. त्यापेक्षा काहीतरी वेगळ पाहायचं.. किंवा वाचन करायचं! आपल्याकडे किती मोठी लाईब्ररी आहे..ष्

ष्माझ पण दिवसभर खूप काम होत असत रे.. मग परत वाचन नको वाटत.. आणि डोक बाजूला ठेऊन मालिका पाहते! तशी रोज कुठे पाहायला मिळतात मालिकाघ् म्हणजे रोज वेळ मिळतच नाही! कधीतरी पाहते तर तू असा बोलतोस! हाऊ रूड गौतम! बाकीच्या बायका बघ... उठल्यापासून टी.व्ही ला चिकटलेल्या असतात... त्या टी.व्ही पाहताच काम करतात. तुला तशीच बायको मिळायला हवी होती टी.व्ही ला चिकटून बसणारी!ष् रिया थोडी चिडून बोलली.

ष्ए चीडूबाई.. किती चिडतेस ग! चेष्टा पण नाही करायची काघ्ष्

ष्चिडत नाही रे.. पण हल्ली का माहित नाही दमल्यासारख होत कधी कधी! उगाच चीड चीड होते.. काही करायचा कंटाळाच येतो. ताप आल्यासारखं पण वाटत.. मग नुसत बसून रहाव वाटत.. नुसत बसून काय करणार म्हणून मालिका लावते.. कधीतरी मालिका पहातीये तर तू चालू झालास!ष्

ष्काय झाल गघ्ष्आपल्याला रिया ला बर वाटत नाही आणि त्याबद्दल काहीच माहित नाही हे ऐकून गौतम शॉक झाला.. ओशाळलेल्या भावनेनी तो बोलायला लागलाए ष्मला पण हल्ली तुझ्याकडे लक्ष द्यायला वेळ नसतो.. माझ चुकतच आहे! मी फार काम काम करतो आहे का गघ् मी पण कामात फार बिझी असतो हल्ली... थोड काम कमी केल पाहिजे! तू सांगएतुझी तब्येत ठीक आहे नाघ् तू ना.. काही बोलत नाहीस! स्वताला फार शहाणी समजतेस! आता काही ऐकणार नाही तुझए आपण डॉक्टर कडे जाऊन चेक अप करून घेऊ.. म्हणजे आपण दोघ जाऊ! मी पण येतो तुझ्याबरोबर!ष् गौतम एकदमच सेंटी झाला आणि त्याला रियाची खूप काळजी असल्यामुळे तो काळजी नी रिया ला बोलला..

ष्नको करूस इतकी काळजी गौतम! इतक काही झाल नाहीये! चेक अप ची इत्यादी गरज नाहीये! थोडासा थकवा आलाय फक्त! येतो कधी कधी बायकांना.. जरा विश्रांती घेतली कि बर वाटेल.. डोंट वरी! आणि जरा मालिका पहिल्या कि फ्रेश वाटेल! हाहा!ष्

ष्हाहा.. मालिका पाहून बर वाटेल म्हणतेसघ् पण नक्की नाघ् उगाच मला चांगल वाटायला सांगू नकोस! काही होत असेल तर प्लीज सांगत जा.. मला लक्षात येणार नाही कदाचित पण तू सांगत जा! आणि मालिका बघण्यासाठी तब्येत बिघडवू नकोस! जोक्स अपार्टए तू माझा आधारस्तंभ आहेस. तू नीट तर मी नीट! सो प्लीज ग रिया काळजी घे स्वतःची!! तुला काही होतंय म्हणलीस कि मलाच कसतरी व्हायला लागत! मला माझी रिया नेहमी हेल्दी आणि फ्रेश असलेली पहायची आहे..ष्

ष्नो रे गौतम! मालिकेसाठी नाही म्हणाले... खरच हल्ली थोडा थकवा येतो! आणि मी कुठे पाहते रे रोज मालिका! इतका वेळ नसतोच! कधी वेळ मिळाला कि पाहते! तेव्हडाच विरंगुळा! आणि मालिकांच एक बर असत.. कधीही पाहिलं तरी कथानक कळताच! हाहा! म्हणजे गोष्ट एकदम वेगळ्‌या ट्रॅक वर जात नाही! किती तरी दिवस सेम चालू असत. पण ते पाहिलं कि बाकीची टेन्शन्स निघून जातात.. म्हणून पाहते मालिका! मला सुद्धा मालिका फार आवडत नाहीत पण वेगळ काहीच नसत सो मालिका पाहते. आणि हो हो.. मी हेल्दी आणि फ्रेश आहे! कधीतरी थकवा आला म्हणाले तर तू काळजी करत बसतोस उगाच! म्हणूनच मी काही सांगत नाही तुला..ष्

ष्अस प्लीज करू नकोस! सगळ सांगत जा.. आणि तुला कामाचा ताण अजिबात घेऊ नकोस! तू कामच टेन्शन अजिबात घेऊ नकोस! खर तर तू काम करण्याची सुद्धा गरज नाहीये! आणि रिया एकदम सिरीअसली सांगतो आहेए मला वाटतंय तू फुलं चेक अप करून घे! मी घेऊ का डॉक्टर ची अपोइंटमेंटघ्ष्

ष्कामच टेन्शन नाही घेत.. पण थोडा ताण असतोच ना! उगाच कोण इतके पैसे देणारेघ् आणि जबाबदारीचा ताण असतो.. बाकी काही नाही! पण मजा येते काम करायला.. आणि आयुष्या ताण गरजेचा आहेच! त्याशिवाय प्रगती कशी होईलघ् बाय द वेए इतक शिकली आहे! ते घरी बसायला नाही.. आणि घरी बसून करू कायघ् दिवसभर मालिका बघत बसू काघ् तू पण ना गौतम! आणि मह्व्तच म्हणजे मला काम करायला आवडत! जबाबदारी घेऊन काम कारण खूप मस्त असत! त्यात कामाच्या डेड लाईन्स! मजा येते! आणि चेक अप च म्हणशील तर गरज नाहीये! खर गौतम! आय ॲम फाईन! मला वाटतंय हिमोग्लोबिन कमी झाल असेल.. गोळ्‌या घेते! कि मी परत फ्रेश होईन!ष्

ष्हाहा! तुला कस कळल ग हेमोग्लोबिन कमी झाल असेलघ् तुला अस वाटत का रिया कि तू डॉक्टर आहेसघ् इतका आत्मविश्वास.. वा! आणि तुझ बरोबर आहे.. स्वताला जाणवतच! आणि तुला काही वाटत नाहीये ना नक्की..घ् पण तुला कधी काही वाटल तर लगेच सांग! आपण जाऊ डॉक्टर कडे!ष्

ष्येस.. मी माझी डॉक्टर आहे! म्हणजे काही सिरिअस वाटत नाहीये! थकव्यामुळे आणि हिमोग्लोबिन कमी झालाय त्यामुळे दमल्यासारख होत असेल.. इट्‌स नथिंग टू वरी!ष्

ष्ओह हो.. डॉक्टर समजता स्वताला.. हिमोग्लोबिन कमी झालाय हे कळतंय तरी हेमोग्लोबिन वाढ़वण्यासाठी काही खातांना का दिसत नाहीस गघ् गोळ्‌या घेच.. पण याचबरोबर जरा हेल्दी खात जा कि. फक्त मला आग्रहाने सगळ खायला लावतेस.. आणि स्वतः काय करतेसघ् मी आज पहिल्यांदी तुला रागावू शकतोघ्ष्

ष्ओह.. तू मला रागावणार! गौतम.. नक्की काघ् यु नो तू रागाव मग मी रागवेन.. आणि जर मी चिडले तर काय होत तुला माहिती असेलच!ष्

ष्मला सगळ माहिती आहे ग. पण रिया.. विषय बदलू नकोस ग.. आणि जरा सिरिअस हो! स्वताच्या तब्येतीकडे जरा नीट लक्ष दे प्लीज्‌ यु नो.. मी तुझ्यावर किती प्रेम करतो!ष्

ष्अरे तू किती काळजी करतोसघ् मी मस्त आहे! कधी कधी दमते! रोज दमते काघ् अॉफिस ला जातेए घरातलं सगळ करते.. म्हणजे तुही मदत करतोसच पण काम करतेच नाघ् बर नसत तर इतक करता आल असत काघ् तू पण ना गौतम.. कोणत्याही गोष्टीच टेन्शन घेतोस! आणि आपण स्वताकडे देता का लक्षघ् सारख लक्ष असत ते अॉफीस च्या कामाकडे.. आणि माझ्याकडे! तू पण स्वताकडे जरा पाहत जा.. आणि नो अॉफिस पार्टीज..ठीके नाघ् तिथे मित्र तुला फोर्स करतात आणि तू दारू पितोस जी आपल्याला झेपत नाही.. मग त्रास होतो! त्यापेक्षा टाळत जा.. अश्या पार्टीज!

ष्हाहाहा.. बायका हुशार असतात.. बरोबर माझ्यावर येऊन थांबलीस! आणि मला गप्प केलस! काय बोलणार आता बिचार नवराघ् शेवटी बायकोपुढ़े पड खावी लागतेच! अॉफिस मध्ये कितीही मोठ्या पोस्ट ला असा.. घरी मात्र काहीही चालत नाही! हाहा!ष्

ष्आहेच तुझी बायको हुशार.. हाहाहा!ष्

ष्चला बाई साहेब.. झोप आता.. उद्या अॉफिस आहे! ए मला वाटतंय तुला पण खूप काम पडतंय.. यु नीड टू रीलाक्स! आपण ह्या शनिवारी पूर्ण दिवस १ डे ट्रीप करायची काघ्ष्

ष्नाईस आयडिया गौतम! काय झालाय काय हल्ली तुला गौतमघ् यु आर सो चेन्जड.. आणि आय ॲम लोविंग इत बरका.. हाहा!ष्

ष्तुला आवडतंय नाघ् नाईस नाईस... तू सांग ना.. आपण १ डे ट्रीप ला जायचं काघ् २ डेज सध्या जमणार नाही कारण काम खूप आहे सध्या. आय नीड टू टेक रेस्ट ओन संडे!ष् गौतम म्हणाला..

ष्चालेल आपण प्लॅन करू.. आता झोपायचं काघ् एकदमच थकवा येतो!ष्

ष्हो हो.. झोपू! ए रिया आणि तू प्लीज काळजी घे ग.. मला टेन्शन येत जेव्हा तू मला सांगतेस तुला बर वाटत नाहीये!ष्

ष्हो हो नवरोबा.. घेते मी काळजी! तू माझी काळजी करू नकोस! तुझी झोप उडायची! मी आवरते आणि येते झोपायला!ष्

ष्ओके.. ष्

ष्आणि मोबाईल किंवा काम बाजूला कर आता.. तू पण अति काम काम करू नकोस!ष्

ष्हो हो.. काम बंद आहे! आणि आता झोपतो आहे! हाहा..मी हा चाललो बेड रूम मध्ये! तू पण ये लवकर झोपायला.. जास्ती आवरत बसू नकोस!ष्

ष्हो... मी पण येते १० मिनिटात.. थोड आवरून! तू हो पुढ़े!ष् रिया काम करता करता बोलली

ष्ए सॉरी ह रिया! मी तुला काहीच मदत करत नाही... पण मी कधीच अशी काम केली नाहीयेत!ष्

ष् सॉरी काय गौतमघ् मला आवडत म्हणून मी करते! आणि आपल्या घरासाठीच करते आहे ना.. आणि तुला आवडत नाही तर तू अजिबात काही काम करू नकोस! मला जर कंटाळा आला तर मी सुद्धा कामाला काकू ठेवू शकते.. सो जास्ती विचार नको करूस आणि तू जा झोपायला.. तू अॉफिस च काम करून फार दम्तोस.. यु नीड टू टेक रेस्ट!ष्

लव यु रिया.. पण आता मी सुद्धा तुला मदत करणारे.. थोड काम कमी झाल कि नक्की! आपल घर आहे मग मी पण मदत तरी केलीच पाहिजे!ष्

ष्हाहा.. ओके.. दोघांच घर आहे आणि कर तू पण मदत! आता जा झोपायला.. उद्या पासून परत हेक्टिक दिवस चालू होणार तुझा.. सो आज तुला चांगली झोप मिळणं गरजेच आहे..ष्

ष्तुला पण तेच बर का.. मी जातोय.. आणि तू लगेच आली नाहीस तर उचलून घेऊन जाईन तुला..ष्

ष्हाहाहा... तू मला उचलणार.. साऊंड्‌स गुड! मग तर स्वयपाक घरातच बसून राहते.. हाहा! येते १ मिनिटात!ष् रिया एकदम हसायलाच लागली..

ष्तू ये लवकर नाहीतर लक्षात ठेव मी काय म्हणलो आहे.. मी जातो आता..ष्

इतक बोलून गौतम बेड रूम मध्ये गेला.. गौतम इतका दमला होता कि तो बेड वर पडल्या पडल्या झोपून गेला. जरा वेळानी रिया सुद्धा बेड रूम मध्ये आली आणि ती सुद्धा पडल्या पडल्या झोपली!

'''

पार्ट २

हळू हळू रिया ला बर न्हवत याचा दोघांना विसर पडला! रिया परत ॲक्टीव झाली. गौतम ते पाहून खुश झाला. गौतम च सगळ टेन्शन गेल. त्याच्या सगळ्‌या चिंता मिटल्या. रिया आणि गौतम त्याच्या संसारात सुखी होती...नुकतच त्यांच्या लग्नाला वर्ष पूर्ण होणार होत... दोघ आपल्या कामात बिझी होते...रिया आणि गौतम चांगल्या कंपनीत मोठ्या हुद्द्‌यावर कामाला होते.. तरीही दोघांमध्ये अजिबात स्पर्धा न्हवती. म्हणजे दोघ एकमेकांना नीट समजून घेत होते. कधी रिया ला अॉफिस च काम असेल तर गौतम तिला घरातल्या कामात मदत करायचा. दोघांमध्ये इगो ला अजिबातच स्थान न्हवत. दोघ संसारात सुखी होते. चांगल्या संसारात जोडीदाराची जी गरज असते ते दोघ हि व्यवस्थितपणे पार पाडत होते.

रिया मोठ्या हुद्द्‌यावर काम करत असल्यामुळे तिला घरी आल्यावरही अलर्ट राहायला लागायच... सारखी मेल्स पहावी लागायची... कधी कधी तर काम खूपच असायचं! त्यावेळी तिची गडबड व्हायची! मग पटापट आवरून अॉफिस ची काम सुद्धा पूर्ण करायची! एके दिवशी असाच रिया ला भरपूर काम होत! गौतम सुद्धा घरी आला होता आणि तो सुद्धा त्याच्या कामात गुंग होता. त्याला सुद्धा प्रोजेक्ट च काम संपवायचं होत. गौतम आणि रिया दोघ आपल्या कामात बिझी होते. रिया ला घरी येऊन पण काम कराव लागत होत. तिला काम आवडायचं त्यामुळे तिची अजिबात चीड चीड व्हायची नाही. त्या दिवशीए संध्याकाळी रिया ला जुनी मेल्स पहायची होती. त्याशिवाय तिच काम पूर्ण होणार न्हवत. तेव्हा मेल सर्च करतांना तिला एक चॅट दिसला...तिच्या पहिल्या प्रीयकराचा म्हणजे यशचा चॅट होता तो.. तिनी यश च नाव वाचाल आणि तिला तिचा भूतकाळ एकदमच आठवला. न राहवून ती चॅट वाचायला लागली.... रिया तशी यश ला पूर्ण नाही पण तिच्या स्मृतीतून यश गेला होता हे नक्की होत. खर तर तिच्या आयुष्यात गौतमच्या येण्यानी रियाला तिच्या पहिल्या प्रीयकरचा विसरच पडला होता... पण ती चॅट वाचत असतांना तिला यश ची खूप आठवण आली...

रिया सगळा चॅट वाचायला लागली. चॅट वाचता वाचा रिया एकदम सेंटी झाली. रिया नी आपल्या भावना कंट्रोल करायचा प्रयत्न केला पण तिला ते जमलच नाही. रिया ला तिच्या डोळ्‌यातलं पाणी थांबवता आल नाही जेव्हा तिनी यश नी म्हणलेलं लव यु वाचलं .... आणि तिच्या डोळ्‌यासमोर यश बरोबर घालवलेले दिवस आले. त्याक्षणी रिया तिचे अश्रू थांबवू शकली नाही! रिया रडायला लागली.. तिला यश बरोबर घालवलेले दिवस न राहवून आठवायला लागले.. पण ती यश ला कधीच भेटू शकणार न्हवती...यश तिच्यापासून खूप दूर निघून गेला होता.. खोटी आश्वासन देऊन यश नी रिया चा फक्त वापर केला होता. त्यानी रिया ला फसवल होत! काम झाल्यावर त्यानी दुसर्‌या मुलीशी लग्न केल होत... ह्या मुळे रिया भयंकर दुखावली गेली होती. कारण रिया नी त्याच्यावर मनापासून प्रेम केल होत!! रियाच्या रडण्याच्या आवाजानी गौतम धावत बेड रूम मध्ये धावत आला आणि बोलायला लागला..

ष्ए रिया.. तू रडती आहेसघ्ष्

ष्नाही नाही..ष् अश्रू पुसत चेहर्‌यावर खोट हसू आणत रिया बोलली.

ष्आत्ता तर मिरची पण नाही खाल्लीस.. मग पाणी का आलाय तुझ्या डोळ्‌यातघ्ष्

ष्काही नाही अरे गौतम.. डोळ्‌यात घाण गेली..ष्

ष्काय रिया! किती खोट बोलशीलघ् आणि तेही माझ्याशीघ्ष् गौतम च बोलण ऐकून रिया अजूनच दुःखी झाली.. ष्रिया तुला खोट बोलता येत नाही तरी का खोट बोलतेसघ् मी बरेच दिवस तुला ओब्जर्व करतोय... तू कश्यानीतरी डिस्टर्ब होती आहेस सारखी! मी तुला २—३ वेळा डोळे पुसतांना पाहिलं होत पण तुझा मूड अजून खराब होऊ नये म्हणून तुला काही विचारलं नाही.ष्

श्अरे खरच काही नाही..श्

श्रिया तू माझ्यापासून काहीतरी लपवती आहे.. का लपवती आहेस मला माहित नाही! का आणि काय.. पण आज प्लीज तू सगळ सांग! आणि तू विसरलीस काघ् आपल काय ठरलं होतएएकमेकांपासून कोणतीही गोष्ट लपवून ठेवायची नाही... आठवतंय नाघ् मला पक्की खात्री आहेएतू माझ्यापासून काहीतरी लपवती आहेस.. काय लपवती आहेसएआय कांट गेस..पण काहीतरी आहे जे तुला मला सांगायचं नाहीये...श्

श्हो.. मी तुझ्यापासून माझा भूतकाळ लपवला आहे.. श् रिया हळू आवाजात हो म्हणाली.

श्भूतकाळघ् लपवण्यासारखा भूतकाळ होता तुझाघ्ष् गौतम नी थोडा विचार केला. आणि तो बोलला..ष्मग सांग कि मोकळेपणानी...मला माहिती असायला नको अस तुला वाटत आहे काघ् कि तुझा माझ्यावर विश्वास नाहीघ् इफ यु डोंट नोए आय ट्रस्ट यु मोअर दॅन मायसेल्फ...यु नो दॅट! आपल नात इतक मोकळ असतांना तू कोणती गोष्ट लपवून का ठेवतेसघ् तुझ्या भूतकाळा मुळे आपल्या नात्यात काही फरक पडणार नाहीये!! हि गोष्ट तू कधीही विसरू नकोस!!श्

श्हो.. आय नो यु ट्रस्ट मी..पण आय डोंट नोएकस सांगू मला ते..मला आपल्या नात्यात गैरसमज नको आहे! आणि लपवत नाहीये! फक्त कस सांगू ते कळत नाहीये! मी तुला २—३ वेळा सांगणार होते पण माहित नाही बोलता बोलता एकदमच थांबले.. नाही माहित ते ऐकून तू कसा रिॲक्ट करशील! आणि माझ्या भूतकाळा मुळे आपल्या मध्ये काही प्रॉब्लेम नको यायला.श्

श्मी कसा वागेन तुला माहित नाही म्हणून तू सांगत नाहीयेसघ् यु नो.. मला फार कमी वेळा राग येतो! मी कधीतरीच चिडतो.. आणि तुझा माझ्यावर विश्वास आहे तरी तू का सांगत नाहीसघ् आता तू आत्ता दोन्ही साइड नी बोलती आहेस रिया.. आधी तू म्हणलीस तुझा माझ्यावर विश्वास आहे आणि आता म्हणती आहेसएनात्यात गैरसमज नको.. जर तुझा माझ्यावर विश्वास असेल तर नात्यात गैरसमज कसा होईलघ् माझा तुझ्यावर स्वतः पेक्षा जास्त विश्वास आहे. आता तुझ मन मोकळ कर रिया..श्

श्ओके.. तू हा चॅट वाच मग तुला कळेल आपोआप.. मला स्वताहून तुला काही सांगायची हिम्मत नाहीये.. खरच!! म्हणजे मला नकोय तो भूतकाळ.. पण तो असा मधेच समोर आला कि मला कसतरीच व्हायला लागत.श्

श्दे... वाचतो तुझा चॅट.. आणि भूतकाळ संपला आहे! कशाला भूतकाळ आठवून वाईट वाटून घेतेस मला काळात नाही..आता मी पाहतोच! काय माझ्या रिया ला अस्वस्थ करत आहे!श् गौतम नी तो पूर्ण चॅट वाचून काढ़ला.. आणि हसायला लागला..

श्हसतोयस काय गौतम... त्या चॅट मध्ये हसण्यासारख काही नाहीये! तुला माझा राग नाही का आलाघ् म्हणजे मी ह्याबद्दल तुझ्याशी कधीच नाही बोललेघ्श्

श्हसू नाहीतर काय करू.. आणि रागघ् मी का रागावूघ् तू काही सांगितलं नाहीस म्हणून मी नाही चिडणार! म्हणजे मला माहितीये प्रत्येकालाच स्पेस हवी असते. मला माझी स्पेस हवी आहे आणि ती तुला सुद्धा मिळाली पाहिजेच! त्यामुळे खर सांगतोए मी काही चिडलो वगैरे नाहीये! आणि तू आधी सांग तुला ते वाचून रडू आलघ् फनी यु आर रिया!श्

श्हो! मी हा चॅट वाचला आणि मला यश ची आठवण आली. मी एकदम भूतकाळा त गेले. मला यश ची आठवण आली आणि रडू आल...श् रडू का आल ते न लपवता रिया बोलली..

श्इतकच ना.. अजून काही कारण नाहीये नाघ्घ्घ्श्

श्हो.. इतकच कारण आहे! अजून काही नाही!श्

श्हाहा... माझ्या आधी तुझ प्रेम यश वर होतघ् म्हणजे आपण भेटण्या आधी तुझ्या आयुष्यात यश होताघ्घ्श्

श्हो..श् ओशाळलेल्या भावनेनी रिया म्हणाली...

श्मी तुला गम्मत सांगू काघ् ष्

ष्गम्मतघ् तुला आत्ता गम्मत कशी सुचू शकते गौतमघ्ष्

ष्सांगू का संग ना.. ऐक शांतपणे! पटल तर बघ नाहीतर सोडून दे!ष्

ष्ओके.. सांग! तसही मी नाही म्हणाले तरी तू सांगणारच आहेस ते मला माहिती आहे..ष्

ष्हाहा.. तू मला चांगलीच ओळखतेस!!! ऐकए सगळ्‌यांनाच भूतकाळ असतो.. सगळ्‌यांनीच कोणाकोणावर प्रेम केलेलं असत. आता काय सांगतो ते नीट ऐक..लक्षपूर्वक!! म्हणजे हा माझा फंडा आहे! तुला पटतो का बघ... प्रेम म्हणजे जे पूर्णत्वाला जात..ज्या प्रेमाच रुपांतर नात्यात होत ते खर प्रेम.... जे प्रेम अर्धवटच राहत ते अपूर्ण प्रेम असत... आणि माझ्या मते अपूर्ण प्रेमाला वेळेवरच पूर्णविराम द्यायला पाहिजे!! उगाच जुन काहीतरी आठवून आपण आपला आज का खराब करायचाघ्श्

श्म्हणजेघ्घ् मला कळत नाहीये काय बोलतोयस तू....श्

श्अग म्हणजे जे प्रेम पूर्ण होऊ शकत नाही..कोणत्याही कारणानी असेल.. माझ्या मते ते प्रेम विसरून जायचं.. पती पुसून स्वच्छ करतो तस स्वच्छ पुसून टाकायची मनाची पाती! जे प्रेम पूर्ण झाल नाही त्या प्रेमाच्या सगळ्‌या आठवणी पुसून टाकायच्या! पाहिलं प्रेम विसरता येत नाही वगैरे फंडे कवितेत ठीक आहेत.. पण खर्‌या आयुष्यात प्रॅक्टिकल रहाव माणसांनी... ती व्यक्ती बरोबर नसेल तर तिचा विचार करून काय फायदा आहेघ् आणि ज्या प्रेमानी त्रास होत असेल ते प्रेम प्रेम कसघ् प्रेमात कधी त्रास होत नाही.. प्रेमात फक्त आनंद असतो! आणि प्रेमाचा शेवट एका गोड नात्यात झाला कि ते प्रेम पूर्ण होत! जे प्रेम पूर्ण होत नाही त्याचा विचार का करायचा सारखाघ् खर सांगू का...माझ पण एका मुलीवर प्रेम होत ११वी मध्ये पण आमच पुढ़े काही बोलण पण नाही झाल... तुझ आणि माझ लग्न झाल...आणि तुझ्याबरोबर मी खूप खुश आहे! आता मला माझा भूतकाळ आठवतही नाही... मला फक्त कोणीतरी होती इतक आठवत! तिच नाव सुद्धा मला आठवत नाही! मग मला तिची आठवण कशी येईलघ्ण्ण्ण्जे प्रेम पूर्ण होऊ शकल नाही त्याचा विचार करून वाईट का वाटून घ्यायचं..श्

श्बरोबर आहे पण मला यश च नाव काढ़ल कि खूप त्रास होतो... मध्ये नाही का गमतीत मी माझ्या मित्रांबद्दल बोलत होते तेव्हा पण यश च नाव चुकून माझ्या बोलण्यात आल आणि माझ्या डोळ्‌यातून पाणी आलेल... पण कस विसरायचं सगळघ्श्

ष्हाहा.. महत्वाचा प्रश्न आहे! हाहा! कस विसरायचा भूतकाळघ् आहे त्या क्षणात राहील कि भूतकाळ हवेत विरून जातो!ष्

ष्मी प्रयत्न करते नक्की! पण यश च नाव जरी आल तरी माझा मूड जातो!ष्

श्तू वेडी आहेस रिया.. यश तुझ्याबरोबर आत्ता नाहीये तरी तू त्याचा विचार का करत बसतेसघ् मूड काय घालवतेस तुझाघ् आणि दुरूखी होतेसघ् तू खरच वेडी आहेस!श्

श्आय नो.. आता भूतकाळ आठवणार नाही मला! आता फक्त वर्तमानात राहणार! आणि वर्तमानात तू माझ्या बरोबर आहेस! तू माझ्याबरोबर असतांना दुसर्‌या कोणाचा विचार करूच कशालाघ् मी तुझ्याबरोबर खूप खुश आहे.. थॅंक्यू...!! आता भूतकाळातल्या कोणाचीही आठवण काढ़ून रडण बंद... तू भारी आहेस गौतम...आणि तुझे फंडे अजूनच भारी...ष्

ष्हाहा... आयुष्य आज मध्ये जगायचं.... इतकच माहिती आहे मला... आज माझ्या आयुष्यात तू आहेस आणि माझी खात्री आहे तू नेहमीच माझ्या बरोबर असशील! तू माझ्या आयुष्यात येण्यानी माझ आयुष्य अजूनच सुंदर झालय... थॅंक्यू!!! तू माझ आज रंगानी भरून टाकतेस रोज..श्

ष्आज माझ कौतुक करायचं ठरवल आहेस काघ् कर कर कौतुक... नवर्‌याकडून कौतुक ऐकण्यात वेगळीच मजा असते... आय ॲम लविंग इट ....ष्

ष्हाहा...ष्

दोघांच संभाषण संपल.. रिया आता परत भूतकाळात रमणार नाही ह्याची गौतम ला खात्री झाली आणि तो खुश होऊन वाचन करायला गेला..

जरा वेळानी च त्याला काहीतरी आठवलं.. त्यानी रिया ला हाक मारलीए

ष्रिया.. मी जरा बाहेर जाऊन येतो!ष्

ष्काय रे कुठे जातोस आत्ताघ्ष् रीयानी प्रश्न केला

ष्काही नाही अग.. जरा काम आहे! येतो जरा वेळात!ष्

ष्ए मी येऊ काघ् मला पण जरा सामान आणायचं आहे! तुझ्याबरोबर येते.. म्हणजे तुझ काम होईल आणि माझ पण!ष्

ष्नको नको.. माझ महत्वाच काम आहे! मी एकटाच जातो.. आणि भाज्या आत्ता आहेत नाघ् किंवा मी आणतो येताना..ष्

ष्पण मी तुझ्या बरोबर आले तर तुला काही त्रास होणारे काघ्ष्

ष्नाही ग तस नाही... मला लगेच निघायला लागेल.. आपण बोलू नंतर..ष् गौतम घाई घाई मध्ये बोलला

ष्ठीके.. मग जमल तर येतांना कांदेएबटाटे आणि आलंएमिरच्या आण.. एखादी चांगली पालेभाजी मिळाली तर ती पण आण!ष्

ष्ठीके.. चल मी निघतो.. मला वेळ नाहीये जास्ती बोलायला! सो मी निघलो बघ.. बाय!ष् गौतम बाहेर पडल्या पडल्या ओरडलाए ष्अजून काय आणायचं असेल तर मेसेज कर..ष्

ष्ओके... हळू जा!ष्

ष्येस येस.. मी येतो जरा वेळानी! काही आठवलं अजून तर फोन कर!ष्

ष्हो हो.. अजून कधी सामान आठवलं तर फोन करते गौतम! तू निघ आता.. उगाच तुला कामाला लेट होईल.ष्

ष्मी गेलो बघ..ष् इतक बोलून गौतम घाई घाई नी बाहेर पडला..

रिया नी तिच काम चालू ठेवलं.. पण तिच्या मनात विचार आलाच.. श्गौतम इतक्या घाई घाई नी कुठे गेला असेलघ्श् तिला काही सुचल नाही आणि तिनी सुद्धा त्या गोष्टीचा जास्ती विचार केला नाही. रिया तिच काम करायला लागली.

जरा वेळातच गौतम घरी परतला. त्याच्या चेहर्‌यावर मस्त हसू होत! त्याला खुश पाहून रिया बोलायला लागलीए

ष्खुश दिसतोयस..ष्

ष्हो मी नेहमीच खुश असतो कि ग... तू मला नीट पाहत नाहीस वाटत..ष्

ष्हाहा.. नाही रे.. आत्ता जरा जास्तीच खुश वाटतो आहेस.. तुझे डोळे तुझ्या मनातला आनंद बोलून दाखवतायत..ष्

ष्डोळेघ् हाहा. हो मी एकदम खुश आहे! माझ काम मनासारखं झाल..ष्

ष्ओह ग्रेट! कोणत काम होतघ् अॉफिस च काम आज पणघ्ष्

ष्नो नो रिया.. अॉफिस च नाही! माझ काम!ष्

ष्तुझ कामघ् आणि ते काय होतघ् मला नाही सांगितलस..ष्

ष्तुझ्यासाठी महत्वाच नाहीये.. नको करूस त्याचा विचार!ष्

ष्काघ् का नाहीये माझ्यासाठी महत्वाचघ् आणि काही वेळापूर्वी मला किती भाषण दिलस.. नात्यात मोकळेपणा ठेव इत्यादी इत्यादी! मग आता तू का नाही सांगत मोकळेपणा नीघ्ष् रिया चा सूर थोडा बदलला..

ष्ओह हो.. रिया चिडली! हाहा! वेळ आली कि सांगेन तुला! आत्ता योग्य वेळ नाहीये!ष्

ष्गौतम.. माझ्यापासून काही लपवतो आहेस का तूघ् ष् रिया खरोखर चिडली...

ष्नको चिडू रिया! तू चिडलीस तरी मी तुला काहीही सांगणार नाहीये!ष् थंडपणे गौतम उत्तरला..

ष्ठीके नको सांगूस! माझ्याकडून सगळी माहिती काढ़ून घेतलीस आणि स्वतः वर वेळ आली तेव्हा काहीही सांगत नाहीसघ्ष् रिया भयंकर चिडून बोलली

ष्तू काहीही बोलए पण मी तुला काही सांगणार नाहीये आत्ता! पण एक सांगू शकतोए तुला त्रास होईल अस काहीही नाहीये...ष्

ष्ठीके ठीके... मला पण काही ऐकण्यात फार रस नाहीच आहे!ष् रिया चिडचिड करताच तिथून निघून गेली.

गौतम बसून फक्त गालातल्या गालात हसत राहिला..

रात्रीच जेवण करतांना पण रिया चीडलेली च होती. ती गौतम शी नीट बोलली देखील नाही. गौतम नी सुद्धा तिला बोलण्यासाठी फोर्स केल नाही. दोघांनी जेवण आटोपलं. जेवण झाल्यावर गौतम बेड रूम मध्ये गेला आणि रिया ची वाट पाहायला लागला.. रिया नी सगळ आवरलं पण ती बेड रूम मध्ये आलीच नाही! रिया बराच वेळ झाला तरी बेड रूम मध्ये आली नाही हे पाहून गौतम नी तिला हाक मारली..

ष्रिया.. कुठे आहेसघ् किती वेळ आवरती आहेसघ् ये ना लवकर! तुला काहीतरी सांगायचं आहे.ष्

ष्मी आज बेड रूम मध्ये येणार नाहीये झोपायला.. मी बाहेर हॉल मधेच झोपणार आहे.. तू झोप.. आणि मला काहीही ऐकायचं नाहीये!ष् रिया नी बाहेरून ओरडून सांगितलं...गौतम बाहेर हॉल मध्ये आलाए

ष्काय झाल रियाघ् झोपायला बेड रूम मध्ये का नाही येतघ्ष्

ष्मी चिडली आहे आणि आय नीड माय स्पेस! आता बोलू नकोस. जा तू...ष्

ष्ओके ओके.. स्पेस महत्वाची असते प्रत्येकालाच! झोप तू बाहेर.. मस्त एन्जॉय युअर स्लीप! गुड नाईट! स्वीट ड्रीम्स!ष् परत गालातल्या गालात हसत गौतम तिथून निघून गेला..

हे पाहून रिया ची अजूनच चिडचिड झाली. तिला वाटल होत गौतम तिला मानवेल पण गौतम नी तस काहीच केल नाही! त्यामुळे रिया चिडचिड करत तशीच झोपून गेली. सकाळी तिला जाग आली तेव्हा कुठूनतरी गाण्याचा आवाज आला.. श्हॅपी फर्स्‌ट मॅरेज ॲनिव्हेर्सरी...श् आणि तिच्या चेहर्‌यावरचे भाव एकदम बदलले. तिनी पातक मोबाईल पहिला. त्यावर तारीख होती २ जानेवारी! तिला एकदम आठवलं त्यांच्या लग्नाची तारीख! त्यांच्या लग्नाला १ वर्ष पूर्ण झाल होत. तितक्यात दाराची बेल वाजली.. रिया नी धावत जाऊन दार उघडल.. समोर गौतम फुलांचा एक सुंदर गुच्छ घेऊन उभा होता. रिया कमालीची खुश झाली. ती लाडात आलीए

ष्गौतम.. सरप्राईज आहे ना मला...ष्

ष्हो हो.. काल मला एकदम आठवलं आज आपल्या लग्नाचा पहिला वाढ़दिवस.. म्हणूनच बाहेर गेलो होतो! पण तुम्ही लगेच चिडलात! मला वाटल तुझ्या लक्षात असेल... पण तू विसरलीस हे पाहून तर मी खूपच खुश झालो! मला सरप्राईज द्यायचं होत तुला मग तुला सांगून कसा जाऊघ् आणि तू किती चिडचिड केलीस माझ्यावर! पण मी शांत राहिलो कारण काहीही करून मला सरप्राईज फोडायचं न्हवत.ष्

ष्ओह हो.. भारी भारी सरप्राईज! आय लव यु! गौतम! आणि हो रे.. विसरलेच होते आज लग्नाचा वाढ़दिवस!! म्हणजे लग्न होऊन १ वर्ष झाल अस कधी वाटलच न्हवत.. दिवस फार पटापट गेले ना.. तुझ्याबरोबर असतांना वेळ कधी जातो कळतच नाही!ष्

ष्थॅंक्यू.. रिया! हो ना.. लग्न झाल त्या आठवणी अजून ताज्या आहेत असच वाटतंय.. आणि आज १ वर्ष पूर्ण झाल सुद्धा! मस्त आहे आपल नात! एकदम मोकळ.. आपल्या नात्यात कोणताही ताण नसतो कधी! आय लव यु टू रिया! आणि मी तुझ्यापेक्षा जास्त प्रेम करतो तुझ्यावर! कळलघ् हाहा! बाय द वेए अजून सरप्राईज बाकी आहे बर का.. आता फक्त थोड सरप्राईज झाल आहे! अजून मोठ सरप्राईज राहिलाच आहे!ष्

ष्ओह वॉव! काय आहे अजून सरप्राईजघ् ओह.. मी तुझ्यावर जितक प्रेम करते त्यापेक्षा तू जास्ती प्रेम करतोस माझ्यावरघ् ओह.. आय सी! कोणाच जास्ती प्रेम आहे ते पहायची कधी वेळ आली तर तेव्हा कळेलच! ष्

ष्येस.. येस! कळेलच! आणि रिया.. तू गम्मत करतेस काघ् सरप्राईज आहे! सरप्राईज फोडलं तर त्यात काय मजाघ् सो मी ते सांगणार नाही! आणि तू सारख सरप्राईज बद्दल विचारून सरप्राईज ची मजा घालवू नकोस! जर तुला हव असेल तर तू सरप्राईज काय आहे तो गेस करू शकतेस! किप गेसिंग!! हाहा!ष्

ष्ठीके.. ठीके! मट बताना! काढ़ते मी शोधून! आणि मी करते गेस तुझ पुढ़च आणि मोठा सरप्राईज काय आहे! ते बरोबर आल तरघ्घ्घ्ष्

ष्वॉव.. इतका कॉन्फिडन्सघ् कर कर तू गेस! बत आय ॲम शुअरए तुला सरप्राईज काय आहे ते ओळखता सुद्धा येणार नाही!ष्

ष्हाहा.. ओके! लेट्‌स सी! चल.. मी गप्पा काय मारत बसलीये! अजून चहा सुद्धा करायचा आहे! आणि आज ब्रेकफास्ट ला काय करूघ् तुला हव ते सांग! ते करते..ष्

ष्नो नीड मॅडम.. १ मिनिट..ष् गौतम इतक बोलून स्वयपाक घरात गेला आणि त्यानी २ चहाचे कप आणले. आणि तो बोलायला लागलाए ष्ॲट युअर सर्विस मॅडम...ष्

रिया ते पाहून थक्क झाली. कधी स्वयपाक घरात खायला सोडून पाय न ठेवणारा गौतम.. त्यानी तिच्यासाठी सकाळचा चहा करून आणला होता... रियाचा आंनद गगनात मावत न्हवता..

ष्अरे वा.. आज आयात चहाघ् काय चालू आहे आज गौतम तुझघ् अनपेक्षित वागतो आहेस आज.. अॉफ कोर्स.. मला ते आवडत आहे! हे सरप्राईज होतघ् भारी भारी गौतम...ष् रिया गालातल्या गालात गोड हसली..

ष्थँक्यू.. थँक्यू..! आणि हा सरप्राईज चा अजून एक भाग होता!ष्

ष्ओह माय.. अजून सरप्राईज बाकी आहेतघ् वॉव! आजचा दिवस मी कधीच विसरणार नाही.. नेहमी लक्षात राहील आजचा दिवस!ष्

ष्चाल तू पटापट आवर.. मग आपण जरा हिंडून येऊ! आई बाबांकडे जाऊन येऊ! आपल्या दोघांचे आई बाबा! आज त्यांचा आशीर्वाद महत्वाचा आहे..ष्

ष्हो येस.. मी आवरते! आणि सांगितलं नाहीस... ब्रेकफास्ट ला काय करूघ्ष्

ष्नको घरी करूस.. आपण आज बाहेर करू ब्रेकफास्ट! मी केला असता पण मला खरच काहीही येत नाही.. चहा केला तो गुगल वर पाहून..ष्

ष्हाहा...ष् रियाला हसू आवरलं नाही.. ष्आई बाबांना भेटून आलो कि मग काय करायचंघ्ष्

ष्बघू ते नंतर ठरवू.. आधी तू आवर.. फ्रेश हो! मग आपण बघू काय करायचं!ष्

ष्ओके.. मी आवरते लगेच! आणि हो... चहा एकदम मस्त झालेला गौतम! फक्कड एकदम!ष्

ष् थँक्यू.. आता आवर लवकर!ष्

रिया आणि गौतम नी पटापट आवरल आणि ते आई बाबांना भेटायला गेले. तिथे गम्मतच झाली. रिया चे आई बाबा गौतम च्या आई बाबांकडे आधीच येऊन थांबले होते. रिया ला सरप्राईज वर सरप्राईज मिळत होती. ते तिथेच जेवले आणि गप्पा गोष्टी करत संध्याकाळी घरी आले. घरी आल्यवर रिया बोलायला लागलीए

ष्गौतम..मस्त गेला आजचा दिवस! कधी न विसरता येण्यासारखा.. थँक्यू... तू काही जेवणार आहेसघ् मला तर अजिबात भूक नाहीये! दुपार च जेवण इतक झालय..ष् रिया हे बोलली पण तिचा आवाज दमल्यासारखा येत होता. गौतम वेग्ल्यांच मूड मध्ये असल्यामुळे त्याला रिया दमली आहे हे जाणवलं नाही.

ष्मस्त गेला न दिवस.. भारी! आता आजच्या दिवसातला शेवटच सरप्राईज..ष्

ष्कायघ् अजून सरप्राईज आहेचघ्ष्

ष्हो हो.. तू रूम मध्ये जा.. तुला सरप्राईज बेड वर ठेवलेलं दिसेल!ष्

रिया क्षणाचाही विलंब न लावता बेडरूम मध्ये गेली.. बेड रूम सुंदर सजवली होती. तिनी धावत जाऊन बेड वर काय आहे ते पाहिलं. तिहे तिला एक मोठ्‌ठ ग्रीटींग कार्ड दिसलं आणि त्यावर एक डबी दिसली... तिनी डबी पटकन उघडली.. त्यात चमचमणार्‌या होयार्ंची एक सुंदर अंगठी होती..ते पाहून रिया इतकी खुश झाली... अंगठी बरोबर तिनी ग्रीटींग कार्ड हातात घेतलं. आणि त्यावरच मेसेज वाचला.. ष्हिर्‌यासारख्या बायकोला एक छोटीशी भेट. गौतम!ष्

ष्आवडल शेवटच सरप्राईजघ्ष् गौतम बेड रूम मध्ये आला.. आणि म्हणाला..

रिया नी एक नजर गौतम कडे पाहिलं आणि तिच्या डोळ्‌यात एकदम पाणीच आल.. तिच्या डोळ्‌यात सगळे भाव आले. ती धावत गौतम पाशी आली आणि त्याच्या कुशीत शिरली!

ष्असाच नेहमी राहा माझ्याबरोबर गौतम!!!ष्

ष्हो हो.. मी तुला कधीच सोडून जार नाहीये.. आणि तुला सुद्धा माझ्यापासून दूर जाऊन देणार नाहीये!ष्

लग्नाच्या पहिल्या वाढ़दिवसाच्या दिवशी दोघ एकदम खुश होते. रिया खुश होती कारण गौतम नी तिला ती किती महत्वाची आहे हे जाणवून दिल होत. आणि गौतम खुश होता कारण त्यानी ठरवलेलं सगळ झाल होत आणि रिया खुश होती. रिया जरा दमली होती पण तिने ते मुद्दामच गौतम ला सांगितलं नाही. तिला गौतम ला टेन्शन द्यायचं न्हवत. दोघ एकमेकांना व्यवस्थित समजून घेत होते. त्यांच आयुष्य एकदम सुंदर चालू होत. त्यांचा संसार राजी राणी सारखा चालला होता. दोघ एकमेकांना समजून घेतए एकमेकांवर प्रेम करत सुंदर आयुष्य जगत होते. त्यांच्या संसारात कोणाला बोट ठेवायला देखील जागा न्हवती. गौतम तसा खूपच केरिंग होता. आणि हळवा सुद्धा होता. त्यामुळेच तो रिया ची पूर्ण काळजी घेत होता. तिला कोणत्याही गोष्टीचा त्रास होणार नाही ह्याकडे आवर्जून लक्ष द्यायचा. रिया ला पण त्याची पूर्ण जाणीव होती आणि रिया सुद्धा गौतम ला त्रास होईल अस कधीच वागायची नाही. दोघांनाही हे माहित होत कि ते एकमेकांवर किती प्रेम करतात.

'''

पार्ट ३

पाहता पाहता दिवस पुढ़े सरकत होते! गौतम आणि रिया मधल नात एकदम मोकळ असल्यामुळे त्यांचा संसार सुखानी चालू होता. त्यांच्या लग्नाला ३ वर्ष पूर्ण होत आली. दिवस कसे आनंदात गेले होते. मध्ये मध्ये थोडी कुरबुर व्हायची दोघांमध्ये पण ती थोडावेळ.. कोणी रूसल किंवा चिडल तर दुसरा त्याची समजूत काढ़ायचा. आणि दोघ परत सुख समाधानानी राहायचे! एकूणच कायए दोघ एकमेकांच्या सहवासात एकदमच खुश होते. एकमेकांशिवाय आयुष्याचा ते विचार सुद्धा करू शकायचे नाहीत!

एक दिवशी रात्री झोपतांना गौतम नी बोलयला चालू केल...

ष्ए रियाएहे वर्ष पण संपल....ष्

ष्हो ना... कळल पण नाही कधी संपल हे वर्ष.. दिवस फारच पटापट जातायत नाघ् म्हणजे वर्ष संपल आणि कळल सुद्धा नाही! सो नवीन वर्षाचा संकल्प कायघ्ण्ण्ष्

ष्हो ना.. दिवस जणू पळतायत.. दिवस इतके पटापट सरतायत!! पण आपल नात मात्र अजूनही ताज टवटवीत आहे. अगदी एखाद फुलं कस टवटवीत दिसत.. म्हणजे इतक सुंदर आहे आपण नात! आणि नवीन वर्षाचा संकल्पघ् नवीन काही नाही! तोच दरवर्षीचा....हाहा! व्यायाम आणि हेल्दी बॉडी .... आणि ह्यावर्षी अजून एक संकल्प केला आहे.. मी न चुकता ब्लड डोनेट करणार आहे! बरेच दिवस नुसत म्हणतोय..पण एकदाही ब्लड डोनेट केल नाहीये! ती माझी जबाबदारी ती आहे पण ह्या आधी कधी खूप सिरीअसली घेतलच नाही.. ह्या गोष्टीचा माझ्याकडून कधी विचार झालाच नाही! आणि तुझा संकल्प काय ग रियाघ् संकल्प करणार आहेस कि... ष्

ष्वा .... मी पण चालू करेन ब्लड डोनेट करायला! एए फुलासारखं टवटवीत नको म्हणून आपल्या नात्याला.. फुलं सुद्धा कोमेजतात... पण आपल नात नेहमीच टवटवीत राहायला पाहिजे! बरोबर नाघ्ष् रिया म्हणाला...

ष्हो हो.. आपल नात कधीच कोमेजणार नाही. ते नेहमीच टवटवीत राहील. आणि आपल नात नेहमी टवटवीत ठेवायची जबाबदारी आपल्या दोघांची बर का...ष् गौतम परत समजूतदार पणे म्हणाला..

ष्हाहा हो हो.. आणि बाकी काय करायचं त्याचा मी अजून विचार करतीये...म्हणजे मी कधीच संकल्प असा करतच नाही... आधी संकल्प करायचे पण ते पूर्ण कधी व्हायचेच नाहीत! मग आता संकल्प असा करतच नाही! पण ह्यावर्षी करेन अस म्हणतीये तरी..ष्

ष्वा.. तू संकल्प करायचा विचार करती आहेस! मस्त.. आणि मस्त आपण दोघ जाऊ एकत्र ब्लड डोनेट करायला!! दोघांनी सेम संकल्प केले तर ते पूर्ण करायला एक्माकांना आठवण करून देऊ शकतो. आणि संकल्प करशील ते विचार करून कर! पूर्ण होईल असा संकल्प कर..नाहीतर पूर्ण होणार नाही असा संकल्प करशील आणि तो संकल्प पूर्ण झाला नाही कि खट्टू होशील....म्हणून नेहमी पूर्ण होतील असेच संकल्प कर....ष् गौतम म्हणाला

ष्येस येस .... एक संकल्प नक्की केलाय! तुला भरपूर खायला घालायचं! वेगवेगळ्‌या डीशेस! आय लव कुकिंग फॉर यु!! आनंद मिळतो मला तुला खायला घालून....ष्

ष्भारी भारी! म्हणजे आता मला नवनवीन पदार्थ खायला मिळणार! मस्त!!! आणि आय ॲम शुअरए तू हा संकल्प नक्की पूर्ण करशील!!ष्

ष्नक्की.. हा संकल्प मी आजपासूनच पूर्ण करायला चालू करणारे!!! बाय द वेएउद्या काय करायचंघ् काही प्लॅन केला आहेसष्घ्

श्मी तरी काही प्लॅन केला नाहीये.. तुझ्या डोक्यात काही असेल तर सांग!!श्

श्आहे ना माझ्या डोक्यात प्लॅन..श्

श्काय प्लॅनघ्श्

श्मी उद्या आणि परवा सुट्टी काढ़तो.... तू हि सुट्टी काढ़! आणि आपण उद्या लॉंग ड्राईव ला जाऊ...आणि संध्याकाळी मी मस्त पिठल भाकरी करते..श् रिया उत्साहानी बोलली..

श्नको नको...ह्यावेळी थंडी किती पडलीये! आपण घरीच थांबून मस्त गप्पा मारू! मी सुट्टी तशीही सांगितली आहे...सो वी कॅन स्पेंड सम टाइम टूगेदर...श्लाडात येत गौतम म्हणाला..

श्आपण दोघाच जाणारे! सो यु कॅन स्पेंड टाईम टुगेदर!!ष्

ष्हो पण बाहेर जायला नको.. मस्त घरी एन्जॉय करू! आणितुझ्या हाताचे वेगवेगळे पदार्थ खाईन मी.. वॉव!! नुसत्या विचारांनीच कसल मस्त फ्रेश वाटतंय!!ष्

ष्काय गौतम!! काय तू.. काय प्लॅन केलास!! कसला बोरींग आहेस गौतम! थंडी मध्ये थंडीच असणार ना..चल ना जाऊ! मस्त मजा येईल लॉंग ड्राईवला! तुला गाडी चालवायचा कंटाळा आला असेल तर आय कॅन ड्राईव...आय एन्जॉय ड्रायविंग!!!श्

श्नको..आपण आधी ठरवून मग कुठेतरी ट्रीप ला जाऊ ४ दिवस... ओकेघ्श्

श्ओके.. तुला मूड नसेल तर नको जायला...नंतर कधीतरी जाऊ लॉंग ड्राईव ला! पण मला जायचं होत बाहेर! ठीके.. नेक्स्ट टाईम!!आणि फायनल सांगएकाय करायचं!श्

श्लेट मी थिंक...श्

श्हो हो..विचार करून सांग!!! काहीतरी मस्त ठरव रे... जे कायम आठवणीत राहील...श् रिया गौतम बोलायची वाट पाहायला लागली..

गौतम जरा वेळ शांत बसून विचार करायला लागला... त्याला काहीतरी आठवलं आणि तो उत्साहानी बोलायला लागला..

श्आपण ना...श् इतक बोलून गौतम नी मोठा पॉज घेतला...

श्सांग कि पुढ़े! आणि गौतमए नवीन वर्षात तुझी मोठा पॉज घ्यायची सवय बदल... हाहा!श्

श्हाहा... नो नो!! मी नाही बदलणार पॉज घ्यायची सवय! मज्जा येते समोरच्याला ताटकळत ठेवण्यात...श्

श्कसला आहेस रे.. तुला मजा येते मला ताटकळत ठेवण्यातघ् हाऊ रूड!! हः! सांग आता काय करायचं उद्याघ्श्

श्ओके सांगतो...आपण सकाळी उठून फिरून येऊ तू म्हणशील तिथे.. पण चालत! स्वच्छ हवा खाऊ!.. मग हॉटेल मध्ये ब्रेकफास्ट! म्हणजे तू अजिबात दमू नकोस! नंतर मस्त गप्पा मारू...तू स्वयपाक करायच्या फंदात पडू नकोस! आराम कर मस्त!! दुपार आणि रात्रीच जेवण आपण हॉटेल मधून मागवू.. आणि नवीन वर्षापासून रोज सकाळी फिरायला जात जाऊ आपण!! हा नवीन संकल्प करू दोघ मिळून!! वॉट सेघ्ण्श्

श्ओह.. गुड प्लॅन! आणि मला आराम मिळावा म्हणून हॉटेल च जेवणघ् तुला आवडत नाही ना हॉटेल मधल जेवणघ् तरीघ् तूझ वागण कळतच नाही रे.. इतक कोणी कोणासाठी खरच करत नाही! आणि नवीन वर्षी रोज सकाळी फिरायला जायचं.. मस्त आहे कल्पना!श्

श्वर्षाचा शेवट तुला त्रास होऊ न देता घालवायचं मला! तू माझ्यासाठी नेहमीच महत्वाची आहेस रिया! वागण न कळण्या सारख काय आहेघ् तू माझी एकुलती एक बायको आहेस.. मग तुझी काळजी घेणार नाही तर कोणाचीघ् तुझी काळजी मी नाही घेणार तर यश येणारे काघ्श्

श्ओह माय गॉड! गौतम... एकुलती एक बायकोघ् म्हणजे किती बायका हव्या आहेत तुलाघ् हाहा! तू म्हणजे नाघ् आणि यशघ् कोण यश रेघ् मला तर कोणी यश आठवतही नाहीये!ष्

ष्ओह रिअलीघ् हाहा! तुला यश कोण हे आठवतही नाही नाघ् दॅट्‌स नाईस! तू इतक्यात यश ला विसरलीस पणघ् कस काय गघ् हाहा! आणि एक बायको बास ना.. किती बायका हव्या आहेत! तू म्हणजे ना रिया...ष् गौतम रियाच बोलण ऐकून हसायला लागला...

ष्हो हो.. मला नाही आठवत कोण यश! विसरले मी यश ला.. कस काय ते नाही माहित! हाहा! जोक्स अपार्ट गौतमए तुला थॅंक्स अ लॉट गौतम!!! तुझ्यामुळे माझ्या आयुष्यातल्या कटू आठवणी पुसून गेल्या! आता मला त्या आठवणींशी काही घेण देण नाहीये! आता फक्त गौतम एके गौतम! हाहा! तू खरच खूप भारी आहेसघ् आणि आय ॲम लकीए तू माझ्या आयुष्यात आलास! तुझे प्लॅन मस्त असतात! मला आराम मिळणार म्हणजे नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी! माझ्यासाठी एकदम मस्त प्लॅन आहे! हा झाला दुपारपयर्ंत चा प्लॅन.. पण रात्रीच किथे काय ठरवलं आहेसघ् प्लॅन अर्धवट आहे ना.. तू सांगए रात्री काय करायचंघ् रात्री कुठे जायचंघ् मूवीघ्श्

ष्मूवीघ् नो नो... रिया मी इतका वेळ काय बोललो आणि अजूनही तुला मुवीत रस आहेघ् कशी आहेस तू.. माझा प्लॅन ऐक! रात्री जेवण लवकर आवरू! आणि रात्री लवकर झोपायचं.. लवकर झोपलं कि लवकर जाग येईल! मग आपोआप उद्या लवकर उठू... नवीन वर्षाची सुरवात फ्रेश हवी नाघ् म्हणून नवीन वर्षाची सुरवात लवकर उठून फ्रेश करायची... उगाच १० वाजेपयर्ंत लोळत नवीन वर्षाची सुरवात नको व्हायला.. मला नाही आवडत...अंगात आलास भरतो आणि येणारा दिवस सुद्धा तसाच जातो! मला ते अजिबात नको आहे! आपण दोघ ताजेतवाने असलो पाहिजे सकाळी उठल्यावर आणि मग पूर्ण दिवस मस्त जातो! उगाच चिडचिड होत नाही आणि दिवस प्रॉडक्टीव जातो! दिवस चांगला गेला कि मूड मस्त राहतो.. पटत आहे काघ् का तुला शिरा उठून दिवस चालू करायचा आहेघ् हे माझी मत आहेत आणि यु नोए मी माझी मत तुझ्यावर कधीच लादणार नाही!!श्

रिया नी गौतम च बोलण नीट ऐकून घेतलं... तिला गौतम सांगतो आहे ते सगळ पटल! जरा वेळ विचार करून रिया बोलायला लागलीए

श्आय अग्री!!! तू जे जे बोललास ते सगळ पटलय मला.. आळशीपणा ने नवीन वर्ष चालू करण्या ऐवजी जर फ्रेश फ्रेश होऊन चालू केल तर खरच मस्त वाटेल! आता फायनल.. नवीन वर्ष लवकर उठून चालू करायचं... आता जास्ती गप्पा न मारता झोपू मग! तुझ्याशी गप्पा मारतांना तशी वेळ कसा जातो ते कळतच नाही. आणि मी तुझ्याशी तासंतास बोलू शकते! पण तस केल्यानी उद्या ठरवलेलं सगळ बारागलेल.. मला तस व्हाव अस अजिबात वाटत नाहीये! सो लवकर झोप.. आणि मी पण झोपते! आणि आता उद्याचा प्लॅन ठरला.... मस्त घालवू उद्याचा दिवस! मला आत्तापासूनच मस्त वाटतंय! आणि नो वॉट गौतमए मला खात्री आहेए येणार नवीन वर्ष मस्त जाणारे.. मला आत्तापासूनच पॉझीटीव वाटतंय...श्

श्मला पण तसच वाटतय! आणि आपले विचार कधी कधी जुळतात.. नाईस टू नो रिया! हे आणि येणार्‌या वर्षात आपण थोड भांडायला लागू ग.. आपण फारच कमी भांडतो! नवरा बायको भांडले नाहीत तर आयुष्य कंटाळवाण होईल ना..ष्

ष्हाहा.. आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम गौतम! मस्त भांडू आपण! मला आवडत भांडायला.. पण तुझ्याशी भांडायला चालू केल तरी तू इतक शांतपणे घेतोस कि सगळ भांडण तिथेच संपून जात! हाहा! मला भांडणाची मजा सुद्धा घेता येत नाही...ष्

ष्तुला दुःख होतंय का रिया आपण भांडत नाहीघ् हाहा.. मी पण प्रयेत्न करतो आता भांडायला... भांडणाची सुद्धा मजा असते! नवरा बायको अजूनच जवळ येतात भांडण केल्यानी अस म्हणतात. हाहा! चला.. आपण गप्पा बंद म्हणाल तरी गप्पा मारत बसलो आहोत! पण आता झोप... नाहीतर डोळे नाही उघडणार उद्या! गुड नाइट!! आणि विसरू नकोस...उद्या लवकर उठवणारे तुला... २ मिनिट थांब २ मिनिट थांब म्हणू नकोस! हाहा! आणि तू कुठे जायचं ठरवून ठेव...श्

श्येस... गप्पा बंद म्हणून आपण परत गप्पा मारायला लागलो. कसल मस्त नात आहे आपल! आणि तू सुद्धा... लव यु गौतम!! मी झोपते आता... तू पण झोप! गुड नाइट! आणि मी उद्या कुठे जायचं ती जागा ठरवते!!! गुड नाईट! स्लीप वेल!श्

रीया आणि गौतम नी मनसोक्त गप्पा मारल्या पण रियाला थोड दमल्यासारख वाटत होत. तिला वाटून गेल गौतम ला सांगू पण तिनी गौतम ला काही सांगण टाळल!! तिला गौतम चा मूड अजिबात खराब करायचा न्हवता. त्यामुळे रिया काहीही बोलली नाही. गौतम सुद्धा नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी सज्ज झाला होता आणि त्याला हि रिया ठीक नाहीये हे जाणवलं नाही. इतक बोलून दोघ बेड वर आडवे झाले. गौतम तर पडल्या पडल्या झोपायचा.. रिया सुद्धा काही विचार न करता लगेचच झोपली.

'''

ठरल्याप्रमाणे गौतम आणि रिया नी ३१ डीसेम्बर साजरा केला... लवकर उठून ते थंडीतल्या सकाळची स्वच्छ हवा खाऊन आले... गौतम नी ठरवलं होत तसा त्यांनी अक्खा दिवस घालवला.. गुतं नी ठरव्लायाप्रमाणे रिया ला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊन दिला नाही. पूर्ण दिवस मनासारखा साजरा केला. एकमेकांना वेळ देत दिवस घालवला... दोघांनाही एक्माकांची कंपनी फार आवडायची! दोघ असले कि त्यांना कधीच कोणाची गरज सुद्धा लागायची नाही. ३१ डिसेम्बर च्या रात्री गौतम बोलायला लागलाए

ष्रिया.. आज मस्त गेला ना दिवसघ् बर्‌याच दिवसांनी इतक्या गप्पा मारल्या आपण!ष्

ष्हो ना गौतम! मस्त गेला दिवस.. आणि तुझ्या प्लनिंग प्रमाणे मी अजिबातच दमले नाही.. आणि कित्येक दिवसांनी मनासारख्या गप्पा मारल्या. आपल्या दोघांचे जॉब्स कसे आहेत ना.. सारख काम काम.. त्यातून एकमेकांना पुरेसा वेळ देता येत नाही.ष्

ष्हो ना.. हल्ली काम खूप वाढ़लाय माझ! आणि जबाबदारी सुद्धा! पण त्याला काही पर्याय नाही.. स्पर्धेत टीकून राहायचं असेल तर कष्ट हे केलेच पाहिजेत! मला वाटतंय आपण २—३ महिन्यातून किमान २ दिवस असे एकमेकांच्या सहवासात घालवले पाहिजेत! म्हणजे आपण नात ताज तवान राहण्यास मदत तर होईलच आणि त्याचबरोबरए आयुष्याची मजा सुद्धा घेता येईल!ष् गौतम रिया ला दुजोरा देत बोलला..

ष्बरोबर आहे तुझ.. कामामध्ये आपण एकमेकांपासून दूर नाही गेलो पाहिजे.. २—३ महिन्यातून शक्य नसेल तर ६ महिन्यातून २ दिवस काढ़ूच शकतो आपण स्वतःसाठी वेळ.. आणि रविवार असतोच!ष्

ष्रविवार असतो ग पण आठवड्याचा ताण असतो त्यामुळे विश्रांती लागते! सोमवार पासून परत काम चालू होत.. डोक्याला ताण असतो. १ दिवस आरामात बसायची गरज असते. तसही आपण पैसे का कमावतोघ् चांगल्या आयुष्यासाठी.. पण आयुष्य जगल नाही तर त्याचा काय उपयोगघ् पैसे कमावणे महत्वाच आहेच पण त्याचबरोबर सुद्रुड नाती सुद्धा महत्वाची आहेत. जर एकमेकांना वेळ देता आला नाही तर काय उपयोग इतक्या काम करण्याचाघ् आयुष्याचा काही भरवसा नसतो बघ... त्यामुळे आहे ते आयुष्य जागून घ्या! नुसते पैसे कमवण्यापेक्षा एकमेकांना वेळ देत जगलो तर खरी मजा..ष्

ष्बरोबर आहे! पण एए एकदम अस का बोलतो आहेसघ् आयुष्याचा भरवसा नाही इत्यादीघ्ष् रिया बोलली

ष्काही नाही ग.. आपण पेपर मध्ये वाचतोच कि.. बाकी काही नाही! तू लगेच त्याचा विचार नको करूस! आणि डोंट स्पॉईल युअर मूड! मी फक्त उदाहरण दिल.. माझ्या सांगण्याचा उद्देश इतकाच होता कि आयुष्य भरभरून जगण महत्वाच!ष् गौतम सारवासारव करत बोलला.. त्याला कोणत्याही पद्धतीनी रिया ला कोणत्याही प्रकारचा ताण द्यायचा न्हवता.

ष्ओह ओके.. आयुष्य जगल तर पाहिजेच! नाहीतर मिळवलेल्या पैश्याचा काय उपयोग! नुसते पैसे वाढ़तील पण बाकी अनुभवए नात्यात गरीब राहिलो तर त्या पैश्याचा काहीही उपयोग नाही!! तुझ्याशी बोलले कि दरवेळी काहीतरी नवीन शिकते मी! गौतम.. तू खूप भारी आहेस! खरच!ष्

ष्हाहा... आय होपए मी जास्ती लेक्चर देत नाही! हाहा! फक्त आय वॉन्ट यु टू लिव युअर लाइफ! म्हणजे आपण दोघांना आयुष्य बरोबर जागल पाहिजे!!ष्

ष्हो हो गौतम साहेब!! आता झोपते! झोप येतीये खूप.. काही केल नाही तरी दमले.. हाहाष्

ष्येसएए मला पण झोप येतीये! आणि उद्या लवकर उठायचं आहे.. झोपतो मी सुद्धा! गुड नाईट! स्लीप वेल.. आणि नवीन वर्षाच्या आधीच शुभेच्छा!!!ष्

ष्येस.. उद्या लवकर उठायचं आहे! मी उठले नाही तर उठाव मला गौतम!! ओकेघ् गुड नाईट!ष् इतक बोलून रिया गौतम कडे पाहून हसली आणि झोपायला लागली.. गौतम पण पडल्या पडल्या झोपला..

'''

पार्ट ४

नवीन वर्षाचा पहिला दिवस उजाडला.. गौतम सकाळी लवकर उठला...रिया झोपलेलीच होती! गौतम ला माहिती होत कि रिया ला लवकर जाग येत नाही. म्हणून रिया ला जागं करायला गौतम रिया जवळ गेला. आणि गौतम बोलला...

श्उठा मॅडम.. नवीन वर्ष चालू झाल.. ६ वाजले!! मॉनिर्ंग वॉक ला जायचं नाघ् लक्षात आहे ना आपल्या दोघांचा संकल्पघ् सकाळी उठून फिरायला जायचं आहे.. तुला चहा हवाय काघ् म्हणजे चहा पिऊन जायचं का आल्यावर चहा प्यायचाघ् आणि हो...हॅपी न्यू इअर!!! हे वर्ष मस्त जाणारे!!श्

रिया आळस देत उठली.. तिचे डोळे उघडत न्हवते पण तरीही तिनी कसेबसे डोळे उघडले. तिचे डोळे लाल झाले होते..थकली होती तरी ती कॉट वर बसली आणि आणि बोललीए

श्इतक्यात सकाळ झाली पण!! झोप पूर्ण झाल्यासारखी वाटत नाहीये आज! तुला पण हॅपी न्यू इअर गौतम!!!श् रिया चा आवाज क्षीण झाला होता.

श्काय ग रिया! काय झालघ् डोळे लाल का झालेतघ् तुला बर आहे नाघ् मला वाटलेलं आज तू लवकर उठून मला विश करशील..श्

श्हो ना.. गौतम! मला पण तुला आधी विश करायचं होत पण नाही माहित डोळे उघडता उघडत न्हवते. एकदमच थकल्यासारख वाटतंय.... काल रात्री पण दमल्यासारख वाटत होत पण मला वाटल दिवसभराच्या थकव्या मुळे असेल. पण मला न्हवत वाटल आज उठल्यावर मी इतकी विक होईन. फिवरीश पण वाटतंय...श्

गौतम नी रियाच्या गळ्‌याला हात लाऊन पाहिला...खरच तिच अंग गरम लागत होत...

श्ओह माय गॉड रिया.. तुला ताप आहे ग! थांब मी थेर्मोमिटर देतो.. ताप बघ!श्

रिया नी ताप पाहिला...१०४ ताप होता.. ती घाबरून गेली...रडवेली होऊन बोलायला लागलीए

श्काय रे गौतम! नवीन वर्षाची हि अशी सुरवातघ् ताप आलाय आणि तो पण १०४घ् मला वाटलेलं हे वर्ष सुंदर जाईल पण आता हे काय आहेघ् हे वर्ष कस जाणार काय माहित! आणि आपला सगळा प्लॅन माझ्यामुळे फसला रे... नवीन संकल्प पूर्ण झाला नाही आपला.. पहिल्याच दिवशी हे अस होऊन बसल!श्

श्डोंट वरी रिया!! ताप आत्ता उतरेल! आणि आत्ता जास्ती बोलू नकोस..तू क्रोसिन ची गोळी घे... आणि परत बर वाटल्या शिवाय अॉफिस ला जायचं नाव काढ़ू नकोस..श्

श्ठीके...अरे पण... श् रिया म्हणाली.. पण रिया ला मधेच थांबवत गौतम बोलला.

ष्आता अजिबात बोलू नकोस रिया!!!! शांत झोपून राहा.. ताप कमी झाला कि आपण बोलू निवांत! आणि पहिल्या दिवशी आपल्याला सकाळी उठून जायला जमल नाही म्हणून काय झालघ्आपण परत तू बरी झाल्यावर जाऊ शकतोच कि.. तू नको करूस नसते विचार!!!ष्

ष्ठीके..ष् मनाविरुद्ध पण गौतम नी दटावल्यामुळे रिया काही बोलली नाही. आणि खर तर तिच्या अंगात काही बोलायला ताकद सुद्धा न्हवती. रिया डोळे मिटून पडून राहिली. गौतम नी लगेचच जाऊन गार पाणी आणि रुमाल आणला. गौतम नी रियाच्या डोक्यावर गार पाण्याच्या पट्या ठेवल्या.. तिची मनापासून काळजी घेतली पण ताप काही उतरत न्हवता... गौतम ला टेन्शन यायला लागल पण रिया घाबरेल म्हणून तो काहीच बोलला नाही...गौतम ला हे चांगलाच माहिती होत कि आजारी माणसाला त्रास होईल अस अजिबात बोलायचं नाही. गौतम ला वाटल व्हायरल फिवर आहे. डॉक्टर ला सुद्धा तशीच शंका आली. त्यांनी त्याप्रमाणे गोळ्‌या सुद्धा दिल्या. पण या गोळ्‌यांचा काही मनासारखा परिणाम दिसत न्हवता.

ताप बरेच दिवस येत राहिला... एक दिवस गौतम नी पाहिलं रिया चे पाय आणि हात सुजले आहेत! आता मात्र त्याला रियाची खूप काळजी वाटायला लागली... त्यानी डॉक्टर कडे जाऊन रियाचा फुल चेक अप करून घेतला.. गौतम ला हे जाणवलं कि हा काही साधा ताप नाहीये. डॉक्टर च्या सल्यानुसार त्यानी रिया च्या सगळ्‌या टेस्ट करून घेतल्या. डॉक्टर नी गौतम ला सांगितलं ते ऐकून गौतम च्या पायातल अवसान पूर्णपणे गळून गेल. डॉक्टर नी गौतम ला सांगितलंए रियाच्या दोन्ही किडन्या काम करत नाहीयेत आणि त्यांनी लगेचच डायलिसीस चालू करायला सांगितलं.. दुसरी किडनी मिळेपयर्ंत डायलिसीस ला पर्याय न्हवता.. गौतम नी डॉक्टर ना विचारलंए

ष्डॉक्टरए एकदम काय झाल रिया लाघ् तिच्या दोन्ही किडन्या फेल कश्या झाल्याघ्ष् गौतम च्या बोलण्यात काळजी स्पष्ट जाणवत होती. डॉक्टर ना सुद्धा रिया ची आणि गौतम ची काळजी वाटली. डॉक्टरांनी गौतम ला सगळ नीट समजून सांगितलं. गौतम सगळ ऐकतांना घाबरून गेला होता. खर तरए गौतम ला भयंकर धक्काच बसला पण त्यानी कसबस स्वताला सावरल! त्याला आता चिंता होती ती रिया या हे सगळ कस सांगायचं! रिया खूप हळवी असल्यामुळे गौतम ला कळत न्हवत कि सत्य रिया ला कस सांगायचं.. गौतम डॉक्टर कडून घरी आला आणि जरा वेळ शांत बसून राहिला. त्यानी जरा वेळ विचार केला आणि रिया शी बोलायला लागला..

ष्रिया.. लव यु....ष्

ष्आय लव यु टू गौतम ... पण अचानक का बोलतोय असघ् आय नोए यु लव मी! पण ते आत्ता का सांगतो आहेसघ्ष् रिया ला गौतम च बोलण ऐकून प्रश्न पडला. आणि तिनी तस डायरेक्ट गौतम ला विचारलं सुद्धा!

ष्मला तुझ्याशी महत्वाच बोलायचं आहे. तू प्लीज ऐकशील शांतपणे घ्ष् गौतम एकदम सिरिअस होऊन बोलला..

ष्हो रे... तू बोल तर खर! आणि ऐकती आहे मी! कश्याबद्दल आहे आणिघ्ष् रिया थोड वैतागून बोलली.

ष्सांगतो! तुझ्याबद्दल आहे! म्हणजे तुझ्या टेस्ट केल्या ना त्याचा रिपोर्ट आला आहे. पण प्लीज शांतपणे घे..ष्

ष्हो रे.. तू सांग आता!ष्

ष्रिया...तुझ्या दोन्ही किडण्या काम करत नाहीयेत..ष् जास्ती आधे वेढ़े न घेता लगेचच मुद्द्‌याच बोलला...हे रिया ला सांगतांना त्याच्या अंगावर काटा आला होता. आणि त्यानी हे सांगतांना रीयाकडे पाहिलं देखील नाही.

रिया गौतमच बोलण ऐकत होती. तिला एकदम गौतम काय बोलतो आहे ह्याची जाणीव झाली आणि रिया एकदम घाबरली.. आधी तिला तिला गौतम काय बोलतोय ते कळतच न्हवत... नंतर तिला सत्यपरिस्थिती ची जाणीव झाली. आणि ती एकदम रडायलाच लागली.... ती किंचाळून बोललीए

ष्कायघ् आर यु शुअरघ् कस शक्य आहे हे घ् रिपोर्ट चूक असू शकतात.. मी दारूला कधी हातही लावला नाही.. मी कधीच काही चुकीच वागले नाही रे....तरी मला हा त्रास काघ् माझी काय चूक होती कि इतक भयंकर माझ्या बाबतीत झालय!!ष्

ष्रिपोर्ट बरोबर आहेत! चूक झाली नाहीये...आणि जे होणार ते कोण टाळू शकतघ् मला पण धक्का बसला डॉक्टर च बोलण ऐकून! पण त्यांनी मला नीट समजून सांगितलं. तुला मध्ये ताप येत होता ना तो ह्यामुळेच! पण माझाच चुकल.. माझ्यामुळे तुला इतका त्रास होतो आहे! पण मला खात्री आहे... तू ह्या सगळ्‌यातून बाहेर येऊन मला साथ करशील.. आता प्लीज का झाल ह्याचा विचार नको करूस!ष् गौतम ला सुद्धा ती परिस्थिती हाताळता येत न्हवती तरी त्यानी खोट अवसान आणून तो बोलला.

श्आपण दुसर्‌या डॉक्टर कडे जाऊन टेस्ट करून घ्यायची काघ् इतक्या लहान वयात किडनी फेल कशी होऊ शकतेघ् मी काही चुकीच वागत नाही...कधीच दारूला हात पण लावला नाही...आणि हे काय होऊन बसलयघ् मला जगायचं आहे रे... मी किती स्वप्न पहिली होती आपल्या सुखी संसाराची... आणि मधेच हे काय होऊन बसलघ्श् रिया बैचेन झाली होती. तिच्या डोळ्‌यातले अश्रू थांबता थांबत न्हवते.

श्नो रिया.. दुसर्‌या डॉक्टर कडे जायची गरज नाहीये!... तुझ्या दोन्ही किडन्या काम करत नाहीयेत..ष् हतबल होऊन गौतम बोलत होताए ष्आणि डोंट वरी! तुझ्या जीवाला काही धोका नाही... लगेचच डायलिसीस चालू करू.. आणि कोणाची किडनी मिळती आहे का ते पाहू.. डॉक्टर आपल्याला पूर्ण मदत करतील! तू प्लीज धीर सोडू नकोस.. आणि मी आहे! सो डोंट वरी! हे दिवस पण लवकरच निघून जातल. आपली परीक्षा घेत असतो देव.. यु नो! आणि त्यात परीक्षेत उत्तम माकार्ंनी पास व्हायचं आहे. तू खंभीर होण खूप गरजेच आहे रिया! आणि तू असशील तर मी आहे लक्षात ठेव! तू अॉफिस मध्ये सांग कि काही दिवस कामाला येऊ शकत नाही.. आणि मी पण अॉफिस मध्ये सांगतो! सुट्टी घेतो मी पण... तुला बर वाटत नाही तोपयर्ंत तुला एकट सोडून कुठेही जाणार नाही मी.. तुझा माझ्यावर विश्वास आहे नाघ्श् गौतम खूप शांतपणे बोलला...गौतमच्या बोलण्यातून रियाला आधार मिळाला..

रिया ला गौतम च बोलण ऐकून धक्काच बसला.. ती जरा वेळ शांत बसून राहिली.. गौतमही तिच्यापाशी काही न बोलता बसून राहिला.. रिया नी बराच विचार केला. आणि जरा वेळानी हीमत एकवटून रिया बोलायला लागलीए

श्हो गौतम.. आय ट्रस्ट यु.. आणि लव यु वेरी मच... आता सांगएडायलिसीस कधी चालू करायचं आहेघ् ते खूप पेनफुल असत ना रेघ्श्

श्लव यु टू रिया.. डॉक्टर म्हणले लवकरात लवकर डायलिसीस चालू करा... आणि तू शूर आहेस रिया! ह्यातूनही तू बाहेर पडशील.. आणि परत आपण दोघ सुखान संसार करू... फक्त अजिबात धीर सोडू नकोस... आत्ता तुझी विल पॉवर चांगली असण खूप महत्वाची आहे...श्

श्हो गौतम..तुझ्या बोलण्यानी मला बर वाटत आहे! तू माझ्या बरोबर आहेस ना नेहमीघ् कंटाळून मझ्याकदे दुर्लक्ष करणार नाहीस नाघ्ष्

ष्रिया... वेडी आहेस काघ् मी तुला सोडून कुठेही जाणार नाहीये.. आणि मला तुझा कंटाळा येईलघ् मी माझ आयुष्य तुझ्याशिवाय कस असेल ह्याचा विचार सुद्धा नाही करू शकत. तुझे सगळे त्रास कमी होण आता माझ्यासाठी सगळ्‌यात महत्वाच आहे. प्लीज असा काहीतरी विचार परत करू नकोस!!!ष्

ष्आय लव यु गौतम!!!! तू माझ्या आयुष्यात मला मिळालेली सगळ्‌यात मोठी आणि अमुल्या भेट आहेस.. आणि मला खात्री आहे मी ह्यातून सुद्धा सुखरूप बाहेर येईन! जे आहे ते मी मान्य करून नवीन आयुष्य जगायला लागेन... मी नाही सोडणार धीर! आणि तू माझ्याबरोबर आहेस..मग मला कसलीही चिंता नाही... पण मला सोडून कुठेच जाऊ नकोस..प्लीज!! आता मी अजिबात रडणार नाहीये गौतम! होणार होत ते झाल.. पण जे झाल ते माझा आत्मविश्वास घालवू शकत नाही..श् रियाच्या बोलण्यात आत्मविश्वास जाणवायला लागला... रिया नी सत्य स्वीकारल होत आणि ते पाहून गौतम च्या जीवात जीव आला. आणि गौतम च्या आधारामुळे तीचा हरवलेला कॉन्फिडन्स परत आला..

श्माय रिया इज बॅक.... ती नेहमीच शूर आहे... आणि सो ओन्ली आय लव यु रिया!!!!श् गौतम रिया ला मिठीत घेत बोलला.. रियाचा हरवलेला आत्मविश्वास परत आलेला पाहून गौतमही खुश झाला...

श्गौतम.. आई बाबांना कस सांगायचं रेघ् तू प्लीज चौघांना समजून सांग..जस मला समजावलस तसच नीट समजाव... माझ्या आई बाबांना शॉक बसणारे.. आई तर खूप हळवी आहे...श्

श्हो ना.. त्यांना कस सांगू कळतच नाहीये.. तू खरच खूप ब्रेव आहेस.. तू खूप लवकर समजून घेतलस... तू खरच ग्रेट आहेस रिया!!! आज मी तुझ्या अजूनच प्रेमात पडलो आहे.. मी मला अस काही झाल असत तर जगण्याची उमेद सोडूनच दिली असती! नेहमी मी तुला लेक्चर देत असतो पण आज तुझ्या वागण्या मधून तू किती खंबीर आहेस ते मला जाणवलं आहे.श्

श्तुझ्यामुळेच आहे मी इतकी ब्रेव गौतम... तशी मी काही ग्रेट नाहीये! तुझ्यामुळेच मी आत्ता उभी आहे! तू मला सांगितलास तेव्हा तर मला सगळ संपल्यासारख वाटल होत... पण तुझ्या बोलण्यानी मला धीर आला.. आणि तू सांग आई बाबांना! मी तर सांगू शकणारच नाही...माझ्यात नाहीये तितकी हिम्मत...श्

श्हो मी आधी माझ्या आई बाबांना सांगतो! आणि नंतर तुझ्या आई बाबांना ते सांगेन! आणि सांगाव तर लागणार आहेच...बघू कस सांगायचं आई बाबांना... आणि लवकरात लवकर सांगाव लागणारे...श्

रियाला सत्य सांगितल्यावर गौतम ला हायस वाटल.. रियानीही ते मान्य केल म्हणून तो अजूनच रीलॅक्स झाला... त्यानी सगळ त्याच्या आई वडिलांना सांगितलं. त्यानी सुद्धा गौतम ला खूप आधार दिला. पण खरा प्रश्न होता तो रिया च्या आई वडिलांना कस सांगायचं.. त्यानी विचार केला आणि रियाच्या आई वडिलांना सांगायला त्यांच्या कडे गेला...अचानक गौतम ला पाहून रियाची आई आश्यर्यचकीत झाली आणि गौतम शी बोलायला लागली...

श्काय रे गौतम.. आज अचानक न सांगता कसा आलासघ् आणि रिया कुठे आहेघ् आणि तुला चहा टाकू काघ्श्

श्आई.. चहा नको! आता वेळ नाहीये! तुम्हाला रियाच्या तब्येतीबद्दल सांगायचं आहे...महत्वाच सांगायच आहे.. बाबा आहेत नाघ् त्यांना प्लीज बोलावता काघ्श्

श्हो.. २ मिनीट..बोलावते रियाच्या बाबांना...आणि काय सांगायचं आहेघ् गुड न्यूज आहे का कायघ्श् रियाच्या आईला रिया च्या तापाबद्दल माहिती होत पण कोणालाच त्याबद्दल फार काही वाटल न्हवतए साधा ताप आहे असाच सगळे समजत होते. डॉक्टर कडे टेस्ट केलेलं सुद्धा गौतम नी रिया च्या आई वडिलांना सांगितलं न्हवत.

श्सांगतो बाबा आले कि..श्

श्ठीके...श्

रियाच्या आईनी रियाच्या बाबांना बोलावलं आणि ते दोघ गौतम समोर बसले...गौतम बोलायला लागला..

श्आईएबाबा...प्लीज शांतपणे ऐका!श्

श्हो गौतम..तू सांग!!! तू गंभीर वाटतो आहेस गौतम! फार काही सिरिअस नाहीये नाघ्श् रियाचे बाबा बोलले...

श्कस चालू करू कळतच नाहीये.. पण आता वेळ वाया न घालवता सांगतो.. रियाच्या टेस्ट केल्या ते तुम्हाला माहित न्हवत.. सॉरी आम्ही दोघांनी त्यांद्दल तुम्हाला काहीच सांगितलं नाही. त्यात रियाच्या दोन्ही किडन्या काम करत नाहीयेत असा रिपोर्ट आलाय..श् गौतम इतक बोलून स्तब्ध झाला...

श्कायघ् रिया च्या टेस्ट केल्या आणि आम्हाला पत्ता पण नाही. आणि दोन्ही किडन्या काम करत नाहीयेत रियाच्याघ्श् रियाची आई किंचाळली..

श्हो आई... आम्ही दोघांनी एकमेतानी हा निर्णय घेतला होता. रिया ला कोणालाच टेन्शन द्यायचं न्हवत. आणि आधी आम्हाला वाटलाच न्हवत कि काही निघेल टेस्ट मध्ये.. जस्ट रुटीन चेक अप होता.श्

श्पण कस शक्य आहे हेघ् रिया किती लहान आहे.. रिपोर्ट बरोबर आहेत नाघ्श् रियाचे बाबा चिडून बोलले..

श्माझा पण विश्वास नाही बसला.. पण डॉक्टर शी बोललो.. रिपोर्ट आणि सिम्प्टम तेच सांगतायत. आता डायलिसीस चालू करणारे उद्या..श्

श्आम्ही येतो आत्ताच्या आत्ता रियाला भेटायला...श् रियाची आई रडवेली होऊन बोलली...

श्चालेल...तुम्ही या! रियाला तुमच्या दोघांची गरज आहे!श्

श्हो..१० मिनिटात आवरून येतो!!श्

रियाचे आई बाबा आवरून आले आणि तीघ रिया कडे आले..

श्रिया ची आई रिया ला भेटली आणि तिचे डोळे पाणावले...

ष्आई काय होऊन बसल ग.. काही चूक नसतांना इतकी मोठी शिक्षा काघ्ष्

ष्रिया..आयुष्य असच असत....ते सोड! तू नको करू आता काही विचार.. आम्ही दोघ आहोत ना...मी किंवा हे किडनी देऊ तुला.ष्

ष्माहित नाही काय होणारे आता..पण तुम्ही सगळे आहात आधार मिळतोय खूप.. पण खरच आयुष्य कोणते रंग दाखवेल त्याची कल्पनाही करता येत नाही.... आई बाबा कुहे आहेत गघ् त्यांना भेटायचं मला. . ष् रिया हळवी पण मनानी खंबीर असल्यामुळे ती इतका मोठा आघात पचवू शकली..

ष्बाबा आहेत बाहेर....तुझे रिपोर्ट पाहतायत... येतीलच आता...ष्

रियाचे बाबा रिया ला भेटायला आले....बाबांना पाहून रियाला रडू फुटलं...

श्रियाए रडू नकोस! तू मनानी खूप खंबीर आहेस.. ह्यातूनही तू बाहेर पडशील... परिस्थिती ला सकारात्मक पद्धतीनी सामोरी जा बाळ.. मग काही त्रास होणार नाही!!! तू काही दिवसात ठणठणीत बरी होणार आहेस..श्

श्नाही रडत बाबा.. पण सगळ अनपेक्षित आहे ना.. सो त्रास होतोय... आता उद्या डायलिसीस चालू करणारेत..श्

श्हो...गौतम मला म्हणाला.. डायलिसीस फार पेनफुल नसत बेटा!! चल आता आराम कर.. मी जरा गौतम शी बोलून येतो... आई इथेच राहणारे तुझ्याजवळ सो डोंट वरी!!श्

श्ठीके बाबा... पडते जरा वेळ...श्

रिया चे बा गौतमशी बोलायला गेले आणि रिया झोपायचा प्रयत्न करायला लागली.. पण तिच्या मनातले विचार काही केल्या जात न्हवते.. तिला शांत झोप हवी होती पण झोप लागत न्हवती....

आईनी रिया ची घालमेल ओळखली आणि ती बोललीए

श्रिया.. शांत झोप बघू आता.. कोणताही विचार करू नकोस!! आम्ही सगळे आहोत... आणि मला आतून फिलिंग येतंय तू लवकरच पूर्ण बरी होणारेस..श्

श्आई.. तुला कस कळल मी विचार करतीयेघ्श्

श्तुझी आई आहे ना... माझ्यापेक्षा जास्ती कोण ओळखणारे तुलाघ् कोणतेही विचार करू नकोस... लक्षात ठेव.. जे झाल जे झाल! ते का झाल ह्यापेक्षा जास्ती महत्वाच त्यातून बाहेर कस यायच हे आहे! आणि मला खात्री आहे.. तू लवकरच पूर्ण बरी होणार!! थोडी काळजी घ्यावी लागेल..त्यासाठी मी आहेएबाबा आहेत आणि मुख्य म्हणजे गौतम आहे! तुला गौतम सारखा नवरा मिळाला हे तुझ भाग्य आहे! तो प्रॉब्लेम्स पासून पळून जात नाही.. प्रोब्लेम ला फेस करतो आणि प्रोब्लेम कसा संपेल हे पाहतो... तू निराश झालीस कि गौतम कडे बघ..तुला जगायची उर्जा मिळेल... गौतम नी आम्हाला जेव्हा तुझ्या बद्दल सांगितलं तेव्हा आम्ही दोघ कोलमडून गेलो होतो.. पण गौतम च्या बोलण्यानी खूप आधार मिळाला...श्

श्येस आई.. आय लव गौतम! तो खरच खूप चांगला आहे.. असा नवरा मिलन खरच काहीतरी खूप चांगल काम केलाय मी मागच्या जन्मी! तू प्लीज गाणी लावतेस काघ् गाणी ऐकत झोपते...श्

श्हो... लावते गाणी!श्

रियाच्या आईनी रेडियो लावला...गाणी ऐकता ऐकता रियाला झोप लागली..

'''

पार्ट ५

रिया नी खंबीर पणे सगळ मान्य केल. तिला माहिती होत तिच आयुष्य बदलणार आहे. एक क्षण टी घाबरून सुद्धा गेली होती पण गौतम च्या आधारामुळे ती खंबीरपणे आहे ते सामोर जायला तयार झाली. तिनी तिच्या मनाची पूर्ण तयारी केली. आणि अर्थातच त्यात तिला मदत केली ती गौतम आणि तिच्या दोन्ही आई बाबांनी! गौतम टर तिच्या बाजूला तिच्या खंबीर आधार स्तम्बासारखा उभा होता. रिया ला गौतम चा खूप आधार वाटत होता. तिला जाणीव झाली होती कि जे गौतम करतो आहे ते कदाचितच दुसर कोणी करेल. इतक्या सहजतेनी तो सगळी परिस्थिती सांभाळत होता. त्यामुळे रिया ला जगण्याची नवी उमेद रोजच मिळत होती. ठरल्याप्रमाणे दुसर्‌या दिवशीपासून रियाच डायलिसीस चालू झाल.. आधी महिन्यातून एकदा चालू होत पण हळू हळू आठवड्यातून एकदा डायलिसीस लागायला लागल... रिया शेवटी कंटाळून गेली. तिला हे असल आयुष्य नको वाटायला लागल.. ती या सगळ्‌याला खरोखर कंटाळून गेली होती. एक दिवशी तिनी जरा विचार केला आणि ती गौतम बरोबर बोलायला लागलीए

श्गौतम...किती दिवस करायचं रे डायलिसीसघ् जन्मभरघ् आता मी थकले..कंटाळले...आता सगळ बास अस वाटतय.. माझा पेशन्स आता संपायला लागलाय... आयुष्य संपवून टाकाव अस वाटत आहे. सारखा सारखा त्रास सहन होत नाहीये मला! मी मनाची बरेच दिवस समजूत काढ़ली खरी पण आता खरच शक्य नाहीये... मी इतकीही खंबीर नाहीये रे गौतम!श्

श्शु रिया.. अस अजिबात बोलायचं नाही.. माझा विचार कर कि थोडा! तू आयुष्य संपवायची भाषा केलीस तर मी कोणाकडे पाहून जगूघ् मी जगून मेल्यासारखा होईन!! मी जगतो तुझ्यासाठी.. तूच अशी हरलीस तर माझ काय होईलघ्ष् गौतम च्या डोळ्‌यात पाणी आल... ते लपवत तो बोललाए ष्आणि मी सांगितलय तू शूर आहेस..आणि कधीही हार मानायची नाही.. आयुष्य फेस करायचं.. जे होईल ते अपान दोघ एकत्र फेस करू! तू एकटी नाही आहेस! मी आहे ना तुझ्याबरोबरघ् आणि मला तू माझ्या बरोबर नेहमी हवी आहेस! तुझ्याशिवाय माझ आयुष्य मी विचारही करू शकत नाही...प्लीज अशी हार मानू नकोस... तू अशी हारलीस तर मी कसा जगूघ्श् गौतम रियाला दटावल पण त्याच्या सुरात काळजी होती आणि ती काळजी रिया ला जाणवत होती!

श्हो आय नो गौतम! आपण दोघ एकमेकांसाठी आहोत! तू नेहमीच माझ्याबरोबर आहेस आणि मग मी पण तुला अस मधेच सोडून कस जाऊ... कळतंय रे! पण आता खरच कंटाळा आलाय रे... सहन नाही होत हा सगळा त्रास!! विकनेस आलाय खूप.. आधी महिन्यातून एकदा डायलिसीस होत..पण आता आठवड्यावर आलाय.. हळू हळू रोज लागायला लागेल.. मी खूप दमली आहे रे आता...श् रिया बोलली..

श्मला माहितीये मी नुसत तुझ सांत्वन करतो! तुला होणारा त्रास कमी करू शकत नाही पण त्यातून उभ राहण्यासाठी फक्त बोलू शकतो. आय नो.. तुला किती त्रास होत असेल! पण अजिबात काळजी नको करूस! खरचएयु डोंट वरी रिया.. किडनी लवकरच मिळेल... आणि सगळा त्रास बंद होईल..श्

ष्किती दिवस झाले! अजून कोणाचीच किडनी मिळत नाहीये! कोणाची किडनी मॅच कधी होत नाहीयेघ् कधी रे मिळणार मला नवीन किडनीघ् किती दिवस हा त्रासघ् आणि शरीरानी ती किडनी स्वीकारली तर पाहिजे! उगाच पैश्या पारी पैसे जातायत.. हातात काही येईल का त्याची सुद्ध खात्री नाही!ष्

ष्रिया..ष् गौतम चिडला.. टाचा आवाज थोडा चढ़ला.. ष्पैसे महत्वाचे कि तूघ् काहीही बोललीस ना तर बघ.. इतके पैसे कमावतो आहे ते कश्यालाघ् ते योग्य वेळी वापरले नाही तर त्या पैश्याचा काय उपयोगघ् परत अस बोलू नकोस!ष्

ष्सॉरी.. ष् ओशाळलेल्या भावनेनी रिया बोललो..

ष्इट्‌स ओके! अस वतन साहजिक आहे पण हे विसरू नकोस मी उभा आहे ते फक्त तुझ्यासाठी! आणि मी आहे न तुझ्याबरोबरघ् तू काही काळजी करू नकोस!! मनात येईल ते सगळ माझ्यासमोर तरी बोलू नकोस! मला पण सहन नाही होत तुझ असल बोलण! तू जरा पडून राहा.. काहीही विचार न करता! ओकेघ् मी येतो जरा आई बाबांशी बोलून! किंवा तू टी.व्ही पाहत बैस! म्हणजे तुझ्या मनात फालतू विचार येणार नाहीत! तुझ्या आवडत्या मालिका बघ मग त्या मालिकांमध्ये गुंतून जाशील!! ओकेघ् आणि विचार करण बंद कर! नो निगेटीव्ह थॉट.. ठीकेघ्ष् गौतम रिया ची समजून काढ़ून थकत न्हवता. त्याला रिया ला ह्या सगळ्‌यामधून बाहेर काढ़ायचं होत आणि ते हि लवकरात लवकर!!

ष्हो हो! ओरडू नकोस! नाही करत फालतू विचार.. मला बर नाहीये सो जरा श्नातपणे बोला साहेब! आणि आता टी.व्ही पाहते.. तू जाऊन ये आई बाबांशी बोलून!ष्

ष्ओरडू नकोघ् मी नाही ओरडलो तर कोण ओरडणार तुलाघ् हक्क आहे तो माझा! फक्त गोड बोलणारा नवरा नाहीये हो मी..ष्

ष्हाहा.. जा आता भेट आई बाबांना!ष् चेहर्‌यावर स्मित हास्य आणत रिया बोलली.

गौतम रियाच्या आई वडिलांशी बोलायला गेला..रिया चे वडील बोलायला लागले

ष्गौतम डॉक्टर काय म्हणलेघ् किडनी मिळती आहेघ् नसेल मिळत तर मी विचार केलाय..माझी किडनी मॅच झाली तर मी माझी किडनी देतो रियाला ....मला तिला अस पहाववत नाही आता..मी दारू पीत नाही म्हणजे माझ्या शरीराला एक किडनी पुरे झाली...ष्

ष्मी पण टेस्ट करते. रिया माझी मुलगी आहे! माझी किडनी नक्की मॅच होईल...कोणाची किडनी मिळते ह्याची वाट कश्याला पहायचीघ्ष् रियाची आई म्हणाली...

ष्डॉक्टर म्हणले अजून तरी किडनी मिळाली नाहीये.... तुम्ही टेस्ट करून घ्या... मॅच झाली तर बघू काय करायचं....ष् गौतम बोलला..

इतक बोलून त्याचं संभाषण संपल....गौतम नी मनोमन ठरवलं होतए आई बाबांची किडनी मॅच झाली तरी त्यांची किडनी घेण रियाला ते आवडणार नाही आणि म्हणून फक्त टेस्ट करण्यापुरत आई बाबांना तो नाही म्हणाला नाही..

दोघांनी टेस्ट केल्या.. दोघांच्याही किडन्या रियाला मॅच झाल्या नाहीत... गौतम नी रियाच्या आई बाबांना हे सांगितलं आणि त्याला हायस वाटल... तेव्हा गौतमनी सुद्धा टेस्ट करून घेतली होती.. त्याची किडनी मॅच झाली.. त्यानी हे लगेचच कोणालाही सांगितलं नाही... रियाच डायलिसीस चालू असतांना तो एकटाच बसून विचार करत बसला.. गौतम खूप अस्वस्थ झाला होता. त्याला काहीतरी मार्ग लवकरात लवकर शोधायचा होता. आणि रिया चा सगळा त्रास संपवायचा होता. त्यानी एकटच बसून बराच वेळ विचार करत बसला होत.

'''

श्रिया.. गुड न्यूज... किडनी मिळाली... मॅच होतीये किडनी..श् गौतम उत्साहानी बोलला...

श्ओह..म्हणजे आता डायलिसीस बंद होणारघ् कोणाची किडनी मिळालीयेघ् आई बाबांची नाहीये नाघ् त्यांची किडनी मी घेणार नाही... आणि तुझ्या आई बाबांची पण किडनी मी घेणार नाही. मला नाही पहावणार त्यांना काही त्रास झालेला आणि तो माझ्यामुळे..ष्

श्डोंट वरी रिया! तुझ्या आणि माझ्या आई बाबांची किडनी मॅच झाली नाही..श्

श्बर झाल... आणि सांग ना.. कोणाची किडनी मिळालीयेघ्श्

श्अग डॉक्टर काका म्हणलेए किडनी देणार्‌या माणसाच नाव सांगायचं नसत...कोणालाच! त्यांनी मलाही सांगितलं नाही... यु डोंट वरी अबाउट एनीथिंग.. मस्त फ्रेश हो.. काही दिवसातच तुला डायलिसीस कराव लागणार नाहीये! आता काही दिवसातच तुझे त्रास पूर्ण बंद होणार आहेत!!!श्

श्ठीके..श् किडनी मिळाली आणि आता डायलिसीस पूर्ण पणे बंद होणार म्हणून रिया खुश झाली..रिया च्या मनात कोणताही नकारात्मक विचार न्हवता. तिला पूर्ण बर होऊन गौतम बरोबर सुखाने राहायचं होत. गौतम नी डॉक्टर शी बोलून रियाच ओपरेशन चा दिवस ठरवला...

'''

अॉपरेशन च्या आधीचा दिवस.. गौतम रिया जवळ तिचा हात धरून बसला होता....

श्गौतम...सगळ नीट होईल नाघ् अॉपरेशन मध्ये काही प्रॉब्लेमघ्श् रिया नी शांतता भंग करत गौतम ला प्रश्न केला...

श्रिया रिया! मी तुला काय सांगितलं आहे.. नकारात्मक विचार अजिबात करायचे नाही! तुला माझ्यासाठी लवकरात लवकर बर व्हायचं आहे. आणि हो हो... तू मस्त बरी होशील.... नंतर काही दिवस फक्त थोडी काळजी घ्यावी लागेल... ती आपण घेऊ..श्

श्ओके.. नकारात्मक विचार बंद! पण एक सांगूघ्श्

श्बोल कि...श्

श्सपोज अॉपरेशन फसल आणि मला काही झाल तर तू प्लीज दुसर लग्न कर.. तू आयुष्यभर एकटा राहू नये अस वाटता मला... माझी शेवटची इच्छा समज!श्

श्रिया! तू वेडी आहेस... शेवटची इच्छा कसलीघ् आणि तुला काही होणारच नाहीये..मला खात्री आहे मग मी एकटा कसा असेनघ् तू असतांना दुसर लग्न करू म्हणत असशील तर मी विचार करेन ह.. हाहा...ष् गौतम मूड लाईट करायचा बोललाए ष्आता काहीही विचार करू नकोस... शांत पडून राहा! तुझ्या आवडीचा सिनेमा लाऊन देऊ काघ्श्

श्नको..सिनेमा पहायची इच्छा नाहीये.. तुझ्याशी बोलत बसते..श् रिया म्हणाली...

श्ओके.. तू सांगए तुला ट्रीप ला कुठे जायचयघ् आपण तू बरी झालीस कि मस्त कुठेतरी हिंडून येऊ... तुला आराम मिळेल...आणि बदलही होईल..श्

श्ओके..आपण ट्रीप ला जाऊन येऊ! मोठ्‌ठा प्रवास करू! गौतमएतू आता तरी प्लीज सांगशील का कोणाची किडनी मिळाली आहेघ्श् रिया ला कोणाची किडनी मिळणार आहे याची उत्सुकता होती.

श्येस.. तू म्हणशील तिथे जाऊ! मस्त ठरवून ठेव सगळ. तू ठराव मी तू म्हणशील ते करतो! आणि रिया..तुला सांगितलं ना मी.. डॉक्टर नाव सांगत नाहीत... आणि तू कशाला करतेस इतकी चिंताघ् तुझी चिंताएटेन्शन्स मला पास कर.. आणि तू शांत पडून राहा..... आणि प्लीज रिया! आता काहीतरी विचार करत बसू नकोस.. तू मस्त हेल्दी असल्याची स्वप्न बघ आता. कोणताही विचारए कोणताही ताण घेऊ नकोस.. आपल्याला ताणए टेन्शन अजिबात नकोय! आणि तू कसली भारी आहेस! शूर माझ्याहीपेक्षा!!!! श्

श्तू का सांगत नाहीयेस किडनी कोणाची मिळाली आहेघ् मला माहिती पाहिजे रे... म्हणून विचारतीये...श्

श्आत्ता काही गरज नाहीये ग.. तुझ्या अॉपरेशन नंतर सांगतो! आत्ता यु जस्ट नीड टू रीलॅक्स... आराम कर! तुला अजिबात स्ट्रेस येत कामा नये.. आणि अजिबात बोलू नकोस आता.. मी गाणी लाऊन देतो..गाणी ऐकत पडून राहा.. हि माझी अॉर्डर आहे! ओकेघ्श् गौतम म्हणाला..

श्ओके... म्हणजे तुला माहिती आहे पण तू सांगत नाहीयेस! ठीके.. मला माहितीये तू काही झाल तरी ते आत्ता सांगणार नाहीस!! तू तसाच आहेस! स्वतःला हव तेच करणारा! मी पडून राहते गाणी ऐकत!!श्

ष्गुड..यु नो मी सो वेल रिया!! हाहा! आता मस्त टी.व्ही पहा..ष् गौतम नी रिया चा हात हातात घेतला आणि तो बोललाए ष्आता फक्त काही दिवस..ष्

ष्हो.. आणि टी.व्ही नको! मी पडते!ष्

ष्ओके.. आराम कर! आणि मी गाणी लाऊन देतो.. तुझी आवडती गाणी!ष्

रिया नी प्रयत्नपूर्वक तो विचार बाजूला ठेवला आणि मन शांत करून गाणी ऐकत पडून राहिली...गौतम सुद्धा डॉक्टर ला भेटायला बाहेर गेला.

'''

अॉपरेशन चा दिवस उजाडला... सकाळपासून रिया बरीचशी रीलॅक्स होती.. तीला अॉपरेशन रूम मध्ये नेल...अॉपरेशन व्यवस्थित पार पडल...त्यात काहीही प्रोब्लेम्स आले नाहीत! रिया ची प्रकृती स्थिर झाली आणि तिला रूम मध्ये हलवलं.. काही तासांनी रियाला शुद्ध आली.. रियाचे आई बाबा आणि गौतम चे आई बाबा पण तिच्यापाशीच होते पण रिया चे डोळे गौतम चा शोधायला लागले... तिला गौतम कुठे दिसला नाही.. तशी ती घाबरली.. गौतम च्या आईला ते जाणवलंए

ष्रिया. काय शोधती आहेसघ् तू आता मस्त आहेस! आता थोडी काळजी घेतली कि तू एकदम नॉर्मल होणार! आणि मग दोघ आमच्या कडेच या राहायला.. तुझे लाड केलेच नाहीत.. ते आता करेन!ष्

श्आई गौतम कुठे आहे होघ् मला त्याला भेटायचं आहे! त्याच्याशी बोलायचं आहे! माझा पुर्नजन्म झाला आहे. तो फक्त गौतम नी धीर दिल्यामुळेच! गौतम होता म्हणून मी आज आहे! नाहीतर मी जगायची इच्छा कधीच सोडून दिली होती.श् अंगात शक्ती नसतांना सुद्धा रिया बोलली आणि तिनी आईला प्रश्न केला...

श्एक मिनीट...श्

गौतम ची आई गौतम च्या बाबांशी आणि रिया च्या आई वडिलांशी काहीतरी बोलली. ते डॉक्टर शी काहीतरी बोलली आणि दोघांचे आई बाबा आणि डॉक्टर तडक रूम मधून बाहेर गेले.. रिया ला काय चालू आहे ते कळतच न्हवत... डॉक्टरांनी स्ट्रेचर आत आणल आणि बाहेर गेले... त्यांनी दार लाऊन घेतलं...रिया नी डॉक्टरांना स्ट्रेचर आत आणतांना पाहिलं आणि तिची पुरती घाबरगुंडी उडाली...

श्कोण आहे स्ट्रेचर वरघ्श् ती पूर्ण शक्तीनिशी ओरडली...

तितक्यात स्ट्रेचर वरून आवाज आला...

श्रिया...श् त्या आवाजात एक समाधान आणि उत्साह होता...

श्कोणघ् गौतमघ् काय झाल तुलाघ् सगळे कुठे गेलेघ् कोणीतरी उत्तर द्या प्लीज!..श् रिया बोलली..

श्डोंट वरी रिया... मी मस्त आहे!श्

श्पण तूला स्ट्रेचर वरून का आणल डॉक्टर नीघ् आणि आईएबाबा कुठे आहेतश्

श्मी तुला म्हणाल न्हवत.. तुझ अॉपरेशन झाल कि तुला सांगतो कोणाची किडनी मॅच झालीघ्श्

श्हो...पण त्याचा काय संबंध तू स्ट्रेचर वर असण्याशीघ्घ्श्

श्कर कि थोडा विचार...श् गौतम हसत बोलला...

रिया नी थोडा विचार केला... आणि तिला एकदम जाणीव झाली तिला कोणी किडनी दिली आहे .. ती अस्वस्थ झाली आणि बोलली..

श्गौतम... तुझी किडनी मॅच झालीघ् आणि तू मला तुझी किडनी दिलीसघ्श् रिया हतबल होऊन बोलत होती.. तिला तिचे अश्रू अनावर व्हायला लागले आणि ती रडायला लागली... श्तू मला काही बोलला का नाहीसघ् तू इतक का केलस माझ्यासाठीघ्श्

श्हाहा.. तुला बरोबर कळल.. आणि तुला सांगितलं असत तर तुला अजूनच टेन्शन आल असत.. तुझ ब्लड प्रेशर वाढ़ल असत.. ते होऊन द्यायचं न्हवत सो आम्ही कोणीच तुला सांगितलं नाही... माझी किडनी मॅच झाली आणि त्याक्षणी मी ठरवलं.. तुला मीच किडनी देणार.. तसही माझ्या शरीराला एक किडनी पुरेशी आहे...मी फार काही ग्रेट केलेलं नाहीये... आय लव यु रिया! तू मला माझ्याबरोबर हवी आहेस.. आणि लग्नात तुझी आयुष्यभर साथ देईन अस वचन दिलेलं तुला.. ते कस विसरेनघ्घ् आणि कश्यासाठी केल इतकघ् तू माझी आहेस रिया! तुला अस सहजासहजी दूर जाऊन कसा देईन मीघ् आधी मला भीती वाटली होती जेव्हा मी किडनी द्यायचा विचार केला. पण त्याक्षणी तुझ्या शिवाय आयुष्य कस असेल असा विचार माझ्या मनात आला आणि.... श् गौतम च्या चेहर्‌यावर समाधान आल होत.. पण त्याचे डोळे पाणावले होते. त्याची रिया सुखरूप होती.

गौतम च हे बोलण ऐकून रिया ला काय बोलाव सुचेना.... जरा वेळानी बोललीएश्गौतम... आय लव यु वेरी मच... तू आता काहीच बोलू नकोस!! आपण बोलू पण घरी गेल्यावर!श्

रियानी गौतम चा हात हातात घेतला आणि आपले अश्रू आवरत गाण गुणगुणायला लागलीए

श्ण्ण्ण्खामोश रहूए या मैं कह दूएया कर लू मैं चूपके से ये स्वीकार

यही सच हैं शायद मैने प्यार कियाए हा हा तुम से मैने प्यार किया.....श

'''