मी आणि माझे अहसास - 19 in Marathi Poems by Darshita Babubhai Shah books and stories Free | मी आणि माझे अहसास - 19

मी आणि माझे अहसास - 19

हळू बोला.

ऐकणारे ऐकतील

समजेल

********************************************

आशिकी ही पुन्हा उपलब्ध होणार नाही.

आयुष्य तुला पुन्हा भेटणार नाही

********************************************

खूप नाजूक होऊ नका, प्रियकर!

प्रत्येक नवीन सकाळ येथे एक नवीन आव्हान आणते

********************************************

आजचा क्षण आहे, आनंदाने आयुष्य जगा, उद्या उद्या

यापुढे नाही

उद्याची चिंता सोडून द्या, आज आपण जगा, मित्र उद्या

राहणार नाही

********************************************

रात्री, हळू हळू कापल्या जात आहेत.

आणि आम्ही पडद्यावर हळू बोलतो आहोत

********************************************

तुमच्या काळजीत तुम्ही रात्रंदिवस जळत रहा.

मी रात्रंदिवस प्रार्थना करताना देवाला प्रार्थना करतो

कोणत्या प्रकारचा नशा आम्हाला घेरला आहे

रात्रंदिवस स्वत: ला बुडत रहा

शहरात हुश्नो गोठला आहे.

खूप दिवस हृदय-विचरण करणारे दिवस आणि रात्री

********************************************

प्रत्येकाने त्यांच्याशी बोलायला हवे.

फोनवर योग्य गोष्ट असावी.

काळा विनिमय मुक्त करा.

ही तारे भरलेली रात्र असावी

आपण जगण्यासाठी आधार बनला आहे

ती लपण्याची बाब असावी

********************************************

आपल्याला पाहण्यासाठी बरेच लोक असतील.

तू मला पाहणारा आहेस

तुमचे ऐकणारे खूप श्रोते असतील.

तुम्ही माझे ऐकत आहात

आपल्याला स्पर्श करण्यासाठी बरेच लोक असतील.

मला स्पर्श करणारी तूच आहेस

असे बरेच लोक असतील जे तुम्हाला वाटत असतील.

माझ्या भावना समजून घेणारा तूच आहेस

पुष्कळ लोक तुला मुलगा म्हणतील.

तुम्ही मला आई म्हणता

********************************************

जोडाने आपल्याला आपली टाच दिली

दुःख आपल्याला घुटमळ देईल

आपली बेवफाई विसरा.

मी तुम्हाला जाम मध्ये वेदना देईन

बांधा डोळ्यांनी केली जाते

आंधळे प्रेम दिले जाईल

जरी आपण अज्ञानी आहात हे जाणून घेणे.

उद्धट तुला रडवेल

आज पर्यंत आत्मा उदयास आला आहे.

भूकंपाप्रमाणे उजेड

********************************************

भगवंताने हा कहर पसरविला

सर्वत्र मृत्यूची सावली आहे

प्रकृती दिवसेंदिवस वाईट होत चालली आहे.

मृत्यूचे विष वाs्यांमध्ये विरघळले आहे

सर्वांना आपल्या आवेशात गुंडाळत आहे.

मृत्यूचा प्रवास कधी संपेल

********************************************

पाणी पाहण्यासाठी आपल्याला तासन्तास उभे रहावे लागेल.

तो क्षणही निघून गेला आणि आपण जाताना पाहत राहिला.

********************************************

कधीकधी असे दिसते.

आपण आणि आपल्या आठवणी जगण्याचे आधार आहात.

आपण आणि आपली आश्वासने जगण्याचे आधार आहेत.

आपण आणि आपल्या गोष्टी जगण्याचे आधार आहात.

तुम्ही बसता तेव्हाच आयुष्य निघून जाईल.

फक्त तू माझे हृदय चालू ठेवशील

********************************************

अरमान माझ्या केसांमध्ये उडत आहे

जीवन मजल्यापासून अभिमानाचा प्रवास आहे

********************************************

आपली अनुपस्थिती आपल्या प्रियजनांना ठोठावत होती.

माझ्या प्रेमामुळे मी तुला गमावत होतो

एक दिवस आपल्याकडे तक्रारी केल्या जातील.

तुझ्याबरोबर मी लगेच विचारले आणि मी तुला सांगितले

माणूस परत येण्यासाठी बरीच वर्षे वाट पाहिली.

आकाश तुटले आहे, शेवटचे पाऊल उचलले पाहिजे

********************************************

हे (साथीचे रोग) सर्व देशभर (किंवा खंडभर) असलेला कसा चालला आहे?

वारा मानवांना घाबरणार आहे

आजकाल एक भयंकर देखावा आहे.

रजा विना इच्छा चालू आहे

मी नेहमी खाली कोसळतो.

कोणाचा आशीर्वाद आहे हे माहित नाही

********************************************

तुझी आणि मला आठवण.

आपण आणि आपले

आपण आणि आपली आश्वासने

जिंकण्यासाठी विसरण्याचा प्रयत्न करूया.

अधिक जोरात तो येतो

********************************************

योग्य वेळी घेतलेला निर्णय.

इतिहास बनवते ll

मनापासून घेतलेला निर्णय.

आयुष्य ll बनवते

********************************************

आपण वॅडोमध्ये झूम करत आहात.

स्मृतीत जगणे

हसीनाचे नशा

डोळे बुडत आहेत

ओले ओले चांदण्या

रात्री फिरणे

लोकांची शक्ती.

लाखो मध्ये लूट

वेदना सहन करणे.

गोष्टींविषयी बोलणे

********************************************

हर तमन्ना हर आरझू

आपल्यापासून प्रारंभ करा आणि आपल्यासह समाप्त करा

ही आणखी एक बाब आहे.

आपण स्वत: ला व्यक्त करू नका, तुम्ही माझा राजपुत्र व्हाल.

********************************************

वेदना पासून काय प्राप्त होईल?

त्यातून हृदय जळेल काय प्राप्त होईल?

आता देव मला मान्य करीत नाही.

आपल्याला दुरूनच काय आनंद होईल?

Rate & Review

Be the first to write a Review!