मी आणि माझे अहसास - 23 in Marathi Poems by Darshita Babubhai Shah books and stories Free | मी आणि माझे अहसास - 23

मी आणि माझे अहसास - 23

रक्ताच्या शाईने कागदावर लिहिलेले.

कविता अनोख्या भावना सांगतात

हृदयाच्या जखमांमधून कविता वाहतात

डोळ्यांच्या अश्रूंनी कविता सांगितल्या जातात

रक्ताच्या शाईने कागदावर लिहिलेले.

कविता अनोख्या भावना सांगतात

************************************************ **********

अनोळखी व्यक्ती कधीही अनोळखी नसतात

************************************************ **********

आपणास आमच्यापासून दूर जायचे असेल तर सनमपासून दूर जा.

जवळ यायचं असेल तर निघून जा सनम lll

************************************************ **********

 

जीवन रंगीबेरंगी असावे

बंदगी गंभीर असावी.

जगाला हादरा बसतो की तो हादरतो

सुली देखील बीन असावी.

जीवनाचा आनंद घेण्यासाठी

वय देखील कमी देखावा असावे.

************************************************ **********

 

आज हृदय एकाकी का आहे, जर कोणी विचारले तर ते बरोबर आहे.

कुठेतरी हृदय जळते, तर कुठे आग आहे

गर्दीत असूनही उजाडपणा आहे.

जिथे मन गुंतले आहे तिथेच जग तिथे स्थायिक झाले आहे.

हे सर्वात गोड आणि मधुर आहेत.

ऐका, हृदयाचे ठोके काय म्हणत आहेत?

तू माझ्या प्रत्येक श्वासात जगत आहेस.

ऐका, तुझ्या डब्यात काहीही नाही.

मी गंभीरपणे बोललो नाही.

अचानक, तिथे डोळे का आहेत?

1-7-2021

************************************************ **********

आपणास आमच्यापासून दूर जायचे असेल तर सनमपासून दूर जा.

तुला जवळ यायचं असेल तर निघून जा सनम lll

************************************************ **********

तुझे डोळे, तुझे शब्द हाय रे तोबा तौबा.

तुझं हशा, तुझी आठवण हाय रे तोबा तौबा लि

आज शरद पूनमच्या मनमोहक वातावरणात.

तुझ्याबरोबर, प्यारी राटे हाय रे तौबा तौबा लि

संध्याकाळ आणि सकाळी विरंगुळ्यासाठी हृदय शोध घेतो,

तुझ्याबरोबर मी रडतो हाय रे तौबा तौबा तौबा

किती प्रिय, माझ्या प्रिये, तुला माहित नाही

तुझे हात, तुझे रहा हाय रे तौबा तौबा तौबा एल

आपल्यास भेटण्याच्या मनावर आणि मनावर एक जादू आहे.

आपला साद, तुमची गाणी हाय रे तोबा तौबा ll

************************************************ **********

 

कधी प्रेमाच्या जामात बुडवून लिहिलेले

मी सुगंधित पत्र पुरले आहे

31-6-2021

************************************************ **********

प्रत्येकाने ढगांचा पाऊस पडताना पाहिला

डोळ्यांनी पाऊस पडला कुणालाच दिसला नाही

काच तुटले आहे, सर्वांनी ते ऐकले.

हृदय तुटले तर कोणीही ऐकणार नाही

************************************************ **********

 

एक वेडा माणूस आहे जो देवाला ओळखत नाही.

स्वत: ला Teesmarkhan आणि म्हणून मानते

हे कॅफेमध्ये आयुष्याचे वय आहे.

************************************************ **********

मला जगात माझे नाव मोठे करायचे आहे.

तर आपण मोठ्या गोष्टी कराल

************************************************ **********

पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचा विचार करा.

मी स्तुती करण्याच्या प्रत्येक शब्दांना माझे अश्रू समजतो

आम्हाला हिवाळ्यातील रात्री थंडी आवडत आहे.

मी प्रत्येक मॅचस्टिकला माझे अश्रू समजतो

आपल्यासाठी बांधील, दगड देव म्हणून मानतो.

ताईत असलेल्या प्रत्येक धाग्याला मी माझे अश्रू समजतो

मी आतापर्यंत आपले वेगळेपण सहन करू शकणार नाही.

मी या कटातील प्रत्येक पैलू माझे अश्रू म्हणून समजून घेईन

आपल्यासाठी लाखो दु: ख या हृदयात लपलेले आहेत.

मला माझे अश्रू म्हणून नाचिझ बद्दल सर्व काही समजेल

27-6-2021

************************************************ **********

जो कोणी स्वत: ला स्वत: चा मानतो तोच माणूस बाहेर पडतो.

डोळ्यांतून जे काही गळते, तेच स्केल बाहेर येईल.

कोणास मिठी मारून आयुष्यभर आधार देत रहा

विश्वास ठेवणार्‍या मित्रांनो, भुते तेथे येतील

कोणाचीही पर्वा न करता

मी माझ्या जीवनाची इच्छा बाळगली आहे, मी पुढे येईन

26 -6-2021

************************************************ **********

प्रत्येक पापाची शिक्षा ही केवळ क्षमाच नाही.

जर त्यास हृदयाला दुखावले तर ही गोष्ट पुरेशी नाही.

जेव्हा ढगांपासून लपलेला चंद्र बाहेर आला तेव्हा

आपली इच्छा असल्यास, ही रात्र पुरेशी नाही.

आम्हाला किती काळ दिसायला लागेल?

पाहण्यावर निर्बंध, हा पराभव पुरेसा नाही.

आर्श येथे पोहोचल्यावर त्याने थोडेसे उड्डाण केले आणि एल

तारखांवरील अटका, हा पाट पुरेसा नाही.

 

ते जसे होते तसेच जगत आहेत.

निसर्गाने मारले आहे, हे किक पुरेसे नाही.

************************************************ **********

एक पायरेट छातीत जळतो, हे कोण आहे हे विचारू नका.

कुठूनतरी एक उसासा येतो, तो कोण होता हे विचारू नका

मी फिरायला जायचो, कधीकधी डोळ्यात डोळे घालायचो.

कुठेतरी एक रात्र पडते, ती कोण होती हे विचारू नका

आजही त्यांच्या प्रेमाची कहाणी ऐकत आहे.

कुठेतरी नंतर एक गोष्ट पुढे जात आहे, ती कोण होती हे विचारू नका

पावसाच्या आनंददायी वातावरणात तो तासन्तास ओलायचा.

हृदयाची स्मरणशक्ती असते, ती कोण होती हे विचारू नका

त्याच्याशी झालेली गोड बोल मला आठवते.

पुन्हा एकदा जीव गमावला, तो कोण होता हे विचारू नका

************************************************ **********

प्रत्येक दुःख आता माझ्या छातीत पुरले आहे.

मग माझ्या डोळ्यात अश्रू दफन झाले आहेत.

प्रेमात आयुष्यासाठी एकत्र राहण्याचा मोह आहे.

मग आश्वासने माझ्या अंत: करणात दडली आहेत.

मी प्रेमळ क्षणांमध्ये एकत्र राहण्याच्या मनःस्थितीत आहे.

बाहेर गेल्यावर मी सर्व काही पुरले आहे

दुर्लक्ष आत्म्याने अगदी हादरवून टाकले आहे.

जगण्याची इच्छा मी पुरली आहे

कधी प्रेमाच्या जामात बुडवून लिहिलेले

मी सुगंधित पत्र पुरले आहे

28-6-2021

************************************************ **********

Rate & Review

Be the first to write a Review!