मी आणि माझे अहसास - 26 in Marathi Poems by Darshita Babubhai Shah books and stories Free | मी आणि माझे अहसास - 26

मी आणि माझे अहसास - 26

छातीमध्ये पुरलेल्या आठवणींची जत्रा आहे.

कित्येक शतकांपासून, हृदयावर गझल आहे.

 

दिवस तसाच जातो

असे दिसते की संध्याकाळ उशीर झाली आहे

 

आज पुन्हा माझ्या डोळ्यात पूर आला

त्यामुळे गालांवर अश्रूंचा ओघ आहे.

 

वेदनेची सावली अशा प्रकारे गुंडाळली जाते की

ते पाहून आतल्या आत्म्यात पसरले आहे

 

मी नेहमीच दुखी होतो.

प्रेम गुरू वेदना हा त्याचा शिष्य आहे

 

 

 

मी माझ्या दुःखात आणि माझ्या दुःखात आनंदी आहे.

खुशीया आता माझ्यावर थोडी नाखूष आहे.

 

 

 

तो मोठ्या आवडीने रस्त्यावरून गेला.

खूप दिवसांनी मी एका मित्राला पाहिले.

 

प्रेम हा सोन्याचा पिंजरा आहे

कधीकधी मला फासल्यासारखे वाटते

 

तुटलेली प्रेमळ व्यक्ती

मला जिवंत मेल्यासारखे वाटेल

 

मला खूप खूप शुभेच्छा!

माझी इच्छा आहे की तुम्ही फुलांची चादर घाला

 

अशा प्रकारे प्रेमात बुडवा.

प्रेम हे फक्त तुमच्या डोळ्यात दिसणारे प्रेम आहे

 

तुम्हाला भेटून मला स्वर्ग सापडल्यासारखे वाटते.

मला तुमच्या इच्छेमध्ये एक विचित्र शांतता सापडत आहे

 

सुंदर डोळ्यांनी हरीण बघत आहे.

माझे हृदय तुझ्या पापण्यांमध्ये फिट होईल

 

तुम्ही फक्त इच्छेच्या सर्व मर्यादा मोडता

हरपाल तुमच्या आठवणींमध्ये तुमच्या विचारांमध्ये मग्न आहे.

 

 

जे काही न सांगता समजले जाते, ते प्रेम आहे.

जो आवाजातून ओळखतो, तो प्रेम आहे.

 

जे आत्म्याशी संबंधित आहेत ते यकृत ठेवतात.

तुम्हाला हृदयाबद्दल जे काही माहित आहे ते प्रेम आहे.

 

प्रेमात म्हणणे ऐकण्याची गरज नाही

तुम्ही जे ऐकल्याशिवाय विश्वास ठेवता ते प्रेम आहे.

 

जन्मांच्या जीवनाला आधार देण्याच्या वचनात.

जो हरपाल सोबत जाण्याचा निर्णय घेतो, तो प्रेम आहे.

 

तो तिथे प्रत्येकाच्या हृदयावर राज्य करू शकतो.

ज्याला अभिमान वाटतो त्याला आदर द्या, ते प्रेम आहे.

 

प्रेमाच्या झुलामध्ये डुलत आहे

प्रेमाचे आत्मा जळत आहेत

 

हशनची शैली बघून

डोळे जाम होत आहेत

 

फिजाओ मध्ये मजा आहे.

नशा करणारी पायल वाजत आहेत

 

मी तुझ्यावर अनंत आणि अंतहीन प्रेम करतो.

दोन हृदय एकत्र धडधडत आहेत

 

युगाची तहान शांत करण्यासाठी

आज मी माझ्या बाहू मध्ये सरकत आहे

 

सावनच्या झुलाने पृथ्वी सजली होती.

साजनच्या आठवणीने सजनी सजली होती.

 

चमकणाऱ्या ताऱ्यांच्या प्रकाशात

रजनी चांदनीच्या प्रेमाला शोभेल.

 

ड्रॉप बाय ड्रॉप सोन्याचा आकाशातून पाऊस पडला

गझनी दवबिंदूंनी सजलेली होती.

 

कित्येक दिवस मी तहान लागण्यावर पडदा टाकला.

अवनी पावसाच्या रिमझिम सजली

 

मी प्रेमात वेडा व्हायचो.

पगलीने वधूच्या जोडप्याचे कपडे घातले

 

गोड डिंक चाटला आहे

विक्षिप्त डिंक चाटला आहे

 

चांगले संरक्षित

जुना डिंक चाटला आहे

 

मी माझ्या हृदयावर प्रेम करतो

मोहक डिंक चाटलेला आहे

 

इच्छा धडधडत आहेत

भावना चालू आहेत

 

कवीच्या कवितेत

अल्फा वाजत आहेत

 

बीटच्या वेगाने

वेग तपासत आहे

 

चंद्र आणि चांदण्यांचा

मी मध्येच गडगडाट करीन

 

थंड हवामानात पहा

सजन्या पाऊस पडत आहे

 

जखमी झाला

आग आहे

 

आत्म्याला स्पर्श केला

मला तहान लागली आहे

 

मी स्वप्ने जाळण्यासाठी आलो आहे

मी तुझ्याबरोबर राख आणली आहे

 

धावत्या आयुष्यात

मी मायावी शहराचा भ्रम आहे.

 

जेव्हा मी आरशात पाहतो तेव्हा मी स्वतःला पाहतो

मला वाटते मी तुझी सावली आहे

 

हृदयाचे ओझे गेले आहे

मला शांततेचा श्वास सापडला आहे

 

चेहरा आता बदलला आहे

मी जिवंत प्रेताची सावली होईन

 

तू तुझ्या जखमा दिल्या, आता मी कसा लपवू?

छातीत हजार वेदना आहेत, मी तुम्हाला कसे सांगू?

 

हृदय फाटले आहे.

मृतदेहाचे मालक, मला सांगा की ते कसे सजवायचे?

 

जगाने कोणतीही कसर सोडली नाही

मी स्वतः छळतोय, तू कसा सातू?

 

मी तुझ्यावर मनापासून प्रेम करतो

तुम्हाला हवे असले तरी तुम्ही तुमची इच्छा कशी व्यक्त करू शकता?

 

मी वर्षानुवर्षे दु: ख स्वीकारले आहे.

मी तुला जागे केले नाही, मी तुला मिठीत कसे घेऊ?

 

 

ज्याच्या डोळ्यातून प्रेम वाहत आहे

ज्यांच्या आठवणीत धबधबा वाहत आहे

 

वेडे मन कोणापासून युगांपासून शोधत आहे हे माहित नाही.

धबधबा कोणाच्या मार्गाने वाहतो?

 

दुरून कोणीतरी हृदयात पुन्हा पुन्हा ठोठावत आहे

ज्यांच्या नावाने धबधबा वाहत आहे

 

आवाज ओळख आहे

माझ्या डोळ्यातून वाहणारा धबधबा कोणाचा आहे?

 

ज्यांच्या राखेत धबधबा वाहत आहे

 

अशिक्षित असले तरी

आई

मुलांचा चेहरा वाचा

 

कधी कधी माझ्या अश्रूंचे थेंब बघून,

तुम्हाला तुमचे चित्र दिसेल.

 

माझ्या डोळ्यात कधी प्रकाश दिसतो

तुम्हाला तुमचे नशीब दिसेल

 

तबीर दिसेल

 

परिणाम दिसेल

 

पाहिले जाईल

 

वेदना जुन्या वाइनसारखीच मजेदार असेल.

मला ते मनापासून आवडेल, दुःखी होऊ नका.

Rate & Review

Be the first to write a Review!