मी आणि माझे अहसास - 30 in Marathi Poems by Darshita Babubhai Shah books and stories Free | मी आणि माझे अहसास - 30

मी आणि माझे अहसास - 30

चला निड शहरात जाऊया

बघूया स्वप्नांची नगरी

***********************************

चंद्र हुस्ननाकडे पाहत आहे

आज गडबड झाली

चंद्र प्रेम शोधत आहे

मला आज एक प्रँक आला

***********************************

आयुष्यभर विश्वासू राहण्यासाठी

खूप संयम लागेल

***********************************

सकाळचा चहा इतका ताजेपणा देत नाही.

त्यांच्या सुप्रभात म्हणून

तुम्हाला ताजेपणाने भरतो

***********************************

हे क्षण आठवतील

फसवणूक आयुष्यभर लक्षात ठेवेल

माझ्या मुठीत पकड

आज आहे उद्या लक्षात राहील

प्रेमाचे क्षण निघून जातील

उद्या बेकलची आठवण येईल

***********************************

आत्म्याची शांती संपली

प्रेमाचे आयुष्य संपले आहे

***********************************

माझ्या डोळ्यातून अश्रू ओघळत आहेत

शब्दांतून शब्द फुटत आहेत

आत्म्यांनी जोडलेली मैत्री

आठवणीतून अश्रू ओघळतात

मी प्रेमाचा आश्रय घेतला

वचनांमधून शब्द फुटत आहेत

पावसाचे ओले चांदणे

रात्रीपासून अश्रू ओघळत आहेत

***********************************

वियोगाची उष्णता प्याली.

उसासामधून शब्द फुटत आहेत

***********************************

चहा पिण्याचे कारण नाही.

मित्राला भेटण्याचे कारण नाही

***********************************

जे कायमचे प्रेम करतात ते मरण पावले

ज्यांना ll मधून जायला आवडते

***********************************

प्रेमात घालवलेला प्रत्येक क्षण संस्मरणीय असतो.

तो क्षण दीर्घ आयुष्य जगण्यासाठी उपयुक्त असतो.

***********************************

जन्म हा जुन्या हृदयांचा संयोग असतो.

बघा आमची भेट हा नशिबाचा खेळ आहे.

आपण आत्म्याशी आत्म्याच्या अनोख्या नात्यात बांधलेलो आहोत.

भगवंताने बनवलेले जोडी आपले कवच आहे.

***********************************

डोळ्यातील प्रेम लपवणे कठीण आहे

ओठांनी प्रेम व्यक्त करणे कठीण आहे

एक तेजस्वी तेजस्वी चमक आहे.

माझे डोळे वाकणे कठीण आहे

जो कोणी स्वतःच्या घरात आहे

संपूर्ण सामान्य छतावर कॉल करणे कठीण आहे.

सुंदरपणे क्षणात ठेवले.

मनातून आठवणी विसरणे कठीण आहे.

अनवधानाने खुनी जखम झाली.

आज उद्धट मित्र साजरा करणे कठीण आहे.

***********************************

वादळात अडकलेल्या बोटीला आधार मिळाला.

आज खूप दिवसांनी किनार मिळाली.

शरद पूनमच्या ओल्या चांदण्या रात्रीत

मला प्रकाशात हरवलेला तारा सापडेल

***********************************

न सांगता म्हणतो

मौनाची भाषा विचित्र असते

***********************************

ज्यांना समजावूनही समजत नाही

प्रभावी शांतता आहे

***********************************

जीवन स्वप्नांशिवाय दुसरे काही नाही

प्रियजनांशिवाय जीवन काहीच नसेल

पुन्हा पुन्हा पडतो, मग उठतो आणि चालतो.

आयुष्य फक्त जखमाशिवाय राहणार नाही

क्षणाक्षणाला बदलते, नवीन रूपे दाखवते.

आयुष्याला धक्का बसणार नाही

प्रत्येक क्षणी ती बदलत राहते.

कर्मकांडांशिवाय जीवन काहीच नाही

मनाला मनाला समजावायला वेळ लागला.

माझ्याकडे आयुष्याशिवाय काहीही नाही

जीवन अपघातांशिवाय दुसरे काही नाही.

***********************************

आमच्यावर प्रेम करा

प्रिय तुम्ही त्यांना कॉल करा

मनापासून

तू पुन्हा पुन्हा का चकचकत आहेस

***********************************

स्वतःहून जा

देवावर विश्वास ठेवा

माझे जे आहे ते मला मिळेल

मनापासून विश्रांती घ्या

***********************************

तू माझ्यावर प्रेम करतोस का

माझ्यासारखे माझ्यावर प्रेम करा

मी माझे हृदय तळहातावर ठेवले होते,

प्रत्येक वेळी तू तुझ्या हृदयावर का मारतोस?

तू नेहमी डोळे खाली का ठेवतोस?

तुम्ही कधी डोळे बंद करता का?

मनापासून मैत्री असेल तर का नाही?

जगासमोर माणूस म्हणता का?

परिस्थितीची पर्वा न करता

तळहातावर माझे नाव लिहितो का?

***********************************

दुखापतीप्रमाणे वेदना झाल्या

प्रेमात वेडे

कागदात वेदना लपवून ठेवल्या

मी कवीसारखे प्रेम केले आहे

छातीत खारटपणा विरघळवा

मला सागरावर प्रेम आहे

प्रेमाचा परिणाम मला माहित नाही

मी निष्पाप प्रेम केले आहे

ताल च्या थाप सह

माझे पायलवर प्रेम आहे

निवारा नाही आणि उदासीनता नाही

मी साजनवर प्रेम केले आहे

युगानुयुगे लक्षात राहील

आयतासारखे प्रेम

***********************************

जिभेवर आपल्या हृदयात आणा.

कधीतरी मी राहीन ह्रदयात

कांहीं प्रपंच, तर काही नकाराची भीती.

जगण्याची इच्छा मरून जाईल

***********************************

झाले असेल तर तू मला माफ कर.

तुम्ही जे स्वीकारता त्यावर न्याय करा.

जर मी प्रेमाच्या संस्कारांपासून अनभिज्ञ आहे

मी माझ्या मनातील राग दूर करीन

आता भावनेचे हात बळकट होतात.

परिस्थिती विरुद्ध वळण्याची हिम्मत करा

मी याआधीच जगातील सर्वात वाईट त्रास सहन केला आहे.

शक्य असल्यास, मी अडचणी दूर करेन

प्रेमाच्या प्रथा अद्वितीय आहेत.

तुमच्या इच्छांचा आलेख बनवा

***********************************

Rate & Review

Be the first to write a Review!