मी आणि माझे अहसास - 31 in Marathi Poems by Darshita Babubhai Shah books and stories Free | मी आणि माझे अहसास - 31

मी आणि माझे अहसास - 31

आठवणींमध्ये मला एकटं राहावं लागतं

मला तुला एकटेच भेटावे लागेल

 

मला आज मोकळ्या आकाशात उडायचे आहे

मी एकटाच मिठी मारीन

 

,

 

 

मला लिहिता येत नाही ही भावना

समजेल तो न बोललेला शब्द

 

मी तुम्हाला भेटण्याची तळमळ वाढवतो.

मी न बोलावता धावत जवळ येईन

 

कावळा बराच वेळ बोलत होता.

माझी इच्छा आहे की कासीद त्याचा संदेश घेऊन येईल

 

मी या क्षणाची वाट पाहत जगतोय

तो मार्गात उभा राहून हात पसरेल.

 

दररोज आनंदी रहा

आज मी माझ्याच मांडीवर असेन

२४-११-२०२१

 

,

 

शरद ऋतूतील संध्याकाळ खूप सुंदर असते.

सुंदर ऋतूत माझ्याकडे फुलणारी तरुणाई असेल

 

दोन जीवांचा संगम होणार आहे.

अपरिचित प्रेमाचे सर्वोत्तम चिन्ह

 

भेटण्याची तळमळ असायची.

हृदयाची चंचलता सहज असते

 

अधुरे स्वप्न कसे पूर्ण झाले?

ऐका अनकही कथा अनकही

 

हृदयहीनांना थोडी शांतता मिळेल.

प्रेमाचे संस्कार केले पाहिजेत

19-11-2021

 

,

 

एक नवीन पेन, एक नवीन पेन लिहा

आज मी लिहीन नवी सकाळ नवी संध्याकाळ

 

तुझ्या प्रेमात मी काय लिहू?

प्रेमाचे नवीन नाव लिहा

 

हे दोन आत्म्याचे मिलन आहे

मुद्दा विशेष आहे पण मी कॉमन लिहीन

 

नवीन शब्द, नवीन सुरुवात आणि कल्पना.

मी एका नव्या आयुष्याची सुरुवात लिहित आहे

 

,

 

माझ्या हृदयात हास्याची छटा आहे.

प्रेमात वेदनेची जळजळ असते

 

,

 

आज मला देवाशी बोलायचे आहे.

मग प्रत्येक सूर्याला दीदार-ए-सुरात करावे लागते.

 

मला एकदा दिसावे असे वाटते

मला ते इथेच करावे लागेल.

 

 

शरद ऋतूतील संध्याकाळ खूप सुंदर असते.

सुंदर ऋतूत माझ्याकडे फुलणारी तरुणाई असेल

 

,

 

 

एका अनोख्या प्रेमाच्या बंधनात बांधले गेले

मी नशेच्या प्रेमापुढे नतमस्तक होईन

 

विचित्र गळतीने अडथळा आणला आहे

जन्मापासूनचे क्षण थांबले आहेत.

 

हे दोन आत्म्यांचे मिलन आहे.

हृदय ते हृदय युगानुयुगे जोडलेले असतात.

 

शतकानुशतके वाट पाहिल्यानंतर

दरवाजे अश्रूंनी उघडे आहेत

 

सुंदर डोळ्यांकडे पहात आहे

मग मी जाम नशा करतो

 

,

 

तुम्ही नसाल तरी काही फरक पडत नाही

आजही मेहंदीचा रंग चढतोय.

 

,

 

जेव्हा वेळ आली

मी पुन्हा नशिबाच्या रेषेशी लढलो

 

आज उंच उडेल

काळाच्या हातकड्या मोडतील

 

त्यांच्याकडून मला स्वप्नात काय मिळाले?

या आनंदासाठी मी लढेन

 

पावसाशिवाय माझे डोळे बरसले

काहीतरी मोठे घडले आहे.

 

शर्यतीसह पुढे जा

मी माझे हात पसरून उभा आहे

 

म्हातारपण पूर्ण तारुण्यात आले.

मी हातात काठी घेईन

प्रेमाच्या पहिल्या भेटीत

अंगठी नीलमणीने जडलेली आहे

 

,

 

तुमचे अंतःकरण उत्साह आणि उत्साहाने भरून टाका.

अंथरुणावरून उठ, सकाळची थंडी आहे

 

आभाळातून शबनमचे थेंब बरसत आहेत.

सुंदर निसर्ग पहा

उठा, थंड सकाळ झाली

 

दिवस हलक्या थंडीने पोसला जातो.

मदभरी रुतू जाम पसरत आहे.

बाहेर ये, सकाळची थंडी आहे

 

,

 

 

अनोळखी व्यक्तीचा चेहरा माझ्यासारखाच दिसतो

मला दिवसा उजाडलेल्या स्वप्नासारखे वाटते.

 

,

 

तुझे डोळे रस्त्यावर का आहेत?

तुझे डोळे दुरून का ओले होतात?

 

,

 

तो आश्वासनांपासून दूर गेला आहे, लाज नाही.

तो मार्ग विचलित झाला, कोणालाही वाईट वाटणार नाही

 

मित्रांच्या मेळाव्यात संध्याकाळ

जाम प्यायला कोणाला वाईट वाटणार नाही

 

मी माझे हृदय फेकायचे.

हृदयाच्या हाती लाज नाही

 

कधी आलाच नाही

तो शब्दांपासून दूर सरकला, कोणाला वाईट वाटणार नाही

 

आनंदी राहा आणि स्वतःची काळजी घ्या.

स्वप्नांची लाज उरली नाही

 

,

 

त्यांच्या लक्षात आले असेल

त्याचे डोळे रडले असते

 

,

 

जो अफवा पसरवत आहे

हे शहर का जळत आहे?

 

जवळ राहण्यासाठी कॉल करत आहे

हृदय थरथरत आहे

 

माझ्याच घराच्या अंगणात

मी माझ्या मांडीवर झोपलो आहे

 

भरदिवसा मनाला उष्णता द्या.

मी स्वप्नात डोलत आहे

 

,

 

मला इथल्या लोकांवर विश्वास ठेवल्याबद्दल खेद वाटतो.

मनापासून पश्चाताप लोक येथे असतील

 

प्रेमाच्या खडकाळ गल्लीतून जात

लोकांना येथे आपला जीव गमावल्याचा पश्चाताप होतो

 

अक्षता दाखवून लोक पश्चाताप करतात

 

,

 

हार मानू नका, चालत रहा आणि बाकीचे

चक्रव्यूहातून बाहेर पडा आणि बाकीचे

 

काही वेळाने सकाळ उजाडते.

उरलेल्या रात्री आणि ll सह बर्न आहे

 

मी सागराच्या स्वप्नांना खूप प्रेम दिले.

महासागर टॉस आणि बाकीचे पहा

 

चंद्रासारखा चेहरा पाहून आयुष्य भरले

आज चांदणे फुलायचे आहे आणि बाकीचे

 

पिया मिलन अनेक युगांनंतर घडले आहे.

आनंदाच्या प्रसंगी मजा करा आणि बाकीचे होईल

 

,

 

जर तुम्ही तुमच्यावर प्रेम करत असाल पण खर्च करू नका

तुम्ही छळता पण तुझा छळ करणार नाही

 

संध्याकाळपासून लक्षवेधीच्या खेळात

तो रागावला आहे, तरीही मी का साजरा करणार नाही?

 

,

 

वाटेत फुले घालत राहा

दिवस आनंदाने सजवत रहा

 

मला जगण्याचा मार्ग दाखव

आशेच्या दिव्याने मी तुला जागृत ठेवीन

 

आनंदाने जगा - जगू द्या

आनंदाने क्षण सजवत रहा.

 

दाट ढगात सावली आहे

बाण उजळत रहा

 

एक लाज तुमची पण आहे

मी तिला तेजाने चमकत ठेवीन

 

,

 

नवीन वर्षात सर्वांच्या ओठांवर हसू येवो.

स्वतःसाठी आणि आपल्या प्रियजनांसाठी आनंदाचा आवाज व्हा.

 

आयुष्याची प्रत्येक संध्याकाळ आनंदी रहा.

तुम्ही जीवनात रसाळ आनंदाने गडगडाल.

 

लहान मोठ्यांचा भेद विसरून मी संसारात आहे.

मजबुरीच्या दिवसात मी रात्रीचा थरकाप होईन

 

कुणाला काही देऊन काय मिळेल याचा विचार करू नका.

 

Rate & Review

Be the first to write a Review!