Dilip Bhide

Dilip Bhide

@dilipbhide.296486

(205)

110

182.5k

336k

About You

मी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आहे. माझी फॅक्टरी होती पण आता मी निवृत्ती घेतली आहे आणि लिहियाला सुरवात केली आहे.

    • 1.6k
    • 7.9k
    • 8.1k
    • 6.6k
    • 6.1k