પહેલા ટ્રાવેલીગ નો બહુ જ શોખ હતો એટલે દશ વરસ ભરપુર ટ્રાવેલીગ કર્યુ ટ્રાવેલ કંપની મા એસ્કોર્ટ તરીકે અને પછી અચાનક જ બધૌ અનુભવ કાગળ ઉપર ઉતરવા લાગ્યો. રાઝ કે રાઝ .

Shafaq (white ) jism nahi , ruhe huva karti hain .
Ruho ke noor se jism roshan huva karte hain .

dil dil hi hota hain sang (stone ) sa gurur chaya hota hain .
tut ta gurur hain e yaron ,dil to fir bhi mukammal (full) hi hota hain .

galti par galto ka hi ijara nahi hota hain mere dost.
kuch hamsafar jo apne hote hain , galti unka bhi gurur hota hain mere yaar.